Přeskočit na obsah

Stroje a programy ukradnou lidem možnost seberealizace

  • S

Idealismus to je teorie která v praxi nefunguje a tak budoucnost je ve skepticismu který je spojen s praxí a tak v praxi dokonale funguje, vše je dneska založeno na hromadění toho co milujeme a potřebujeme následkem jsou konflikty a války. Nadbytek existuje díky nedostatku, vše je o protikladech mezi kterými je napětí, pokud by mohli volby eliminovat rozdělní lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, tak by se volby zakázali! Co se stane když zde díky strojům a programům už nebude pro lidi možnost získat prací nebo obchodem peníze, je naivní představa že společnost bude ekonomicky podporovat lháře a zloděje.

Lidi budou muset opustit konzumní civilizaci a žít jako ubožáci co budou těžce bojovat o ubohý život každý den. Vaše úvahy obsahují různé názory na společnost a budoucnost, které mohou být zajímavé k diskusi. Vaše pozorování naznačují, že idealismus, ačkoli je nádherným konceptem, se v praxi často setkává s realitou a složitostí světa. Na druhou stranu skepticismus, který klade důraz na kritické myšlení a otázky, může nabídnout pragmatický pohled na věci. Zdůrazňujete, že mnohé konflikty a války jsou důsledkem hromadění milovaných věcí a potřeb, což souvisí s ekonomickými a politickými rozdíly.

Tato pozorování se shodují s mnoha historickými a současnými událostmi ve světě. Vaše myšlenky o nadbytku v důsledku nedostatku souvisejí s ekonomickými teoriemi o nabídce a poptávce. Současný ekonomický systém často vychází z principu, že nedostatek něčeho může vést k nadbytku. Zmiňujete se o možnosti, že stroje a programy by mohly snížit dostupnost pracovních příležitostí pro lidi. Tento trend, známý jako automatizace, skutečně může změnit dynamiku pracovního trhu a vyžadovat nové přístupy k vytváření hodnoty a distribuci bohatství. 

Diskutujete o možném důsledku budoucího ekonomického vývoje, kdy může být těžké získat peníze tradičními způsoby. To by mohlo vést k nutnosti změnit životní styl a přehodnotit základní hodnoty, které řídí naše společnosti. Vaše myšlenky jsou provokativní a mohou podnítit další debatu o směru, kterým by se společnost mohla ubírat v budoucnosti. Je důležité přemýšlet o těchto otázkách a hledat možné cesty vpřed, které by vedly ke spravedlivější a udržitelnější společnosti.