Přeskočit na obsah

Stát nevytváří žádné hodnoty, on jenom společné hodnoty přerozděluje

  • S

Je to starý problém, kdy nejsme připravení na budoucnost, problémem je to že dneska evoluce postupuje mnohem rychleji, než tomu bylo v době, kdy žil Ježíš Kristus. Podívejme se třeba na digitální přístroje na akumulátory, jak zde jsou každý rok novinky a za tři roky si kupujeme tak nový digitální přístroj na akumulátory. Není na světě už socialismus nebo kapitalismus je zde populismus!

Popularita je pevným bodem, kolem kterého se točí ekonomika a politika! Pořád platí všichni jsou si rovní, ale někteří si jsou rovnější, je to jenom o vymývání mozků pomocí propagandy a cenzury, začíná to pohádkami a končí to propagandou. Všude se ve velkém propouští ale stát nepropouští i když má tak veliké dluhy, že je už nemůže splatit!

Stát se řídí heslem peníze nesmrdí, mnoho podnikatelů to řeší daňovým rájem, nebo od nás odejdou jinam do světa. Stát nevytváří žádné hodnoty, on jenom společné hodnoty přerozděluje tak aby se měl dobře a je mu jedno že dělnická třída se má zle, z cizího přeci krev neteče. Vše směřuje k tomu, že robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak nenásilně realizovala globální genocida, nejsou lidi tak nejsou problémy.

Tento pohled na roli státu lze považovat za jednu z možných interpretací. Někteří lidé tvrdí, že stát by měl být pouze zprostředkovatelem přerozdělování zdrojů a bojovat za rovnost příležitostí, zatímco jiní argumentují, že stát může vytvářet hodnoty prostřednictvím svých politik a programů, které podporují růst, inovace a podnikání. Existují různé názory na to, jaký by měl být účel státu a jaké by měly být jeho funkce.

Někteří věří, že stát by měl mít silnou úlohu v regulaci a ochraně společnosti před nebezpečím, zatímco jiní se domnívají, že by se měl stát držet stranou a do společnosti zasahovat co nejméně. Celkově lze říci, že stát hraje významnou roli v utváření společnosti a hospodářství. Jeho úloha může zahrnovat přerozdělování bohatství, regulaci a podporu ekonomického růstu a inovací, ochranu občanů a mnoho dalšího. Výsledný efekt závisí na konkrétních politikách, které stát zvolí, a na způsobu, jakým je bude realizovat.