Přeskočit na obsah

Společenské systémy jsou ovlivněny mnoha skrytými faktory

  • S

Vnímám lidi jako mrtvoly co si hrají na to že nejsou mrtvé, život je o lásce, bez lásky je zde jenom iluze života, války a otroctví v nahotě odhalují to že se z lidí stali mrtvoly co v sobě nemají lásku, všechny snahy o to proměnit mrtvoly v bytosti ve kterých je láska, jsou naivní a marné, problém je v tom že se narodíme už jako psychické mrtvoly (psychopati) a to je genetická vada kterou nejde eliminovat pomocí léků nebo víry v zázraky. Bible je klasickou ukázkou toho že jsme mrtvolami už mnoho tisíciletí, podívejme se na to že manželka zjistí že je těhotná a tak opustí manžela a požádá o rozvod, manžel přijde o dítě a dlouho platí alimenty na dítě které nesmí navštěvovat, něco takového je možné jenom tam kde jsou místo lidí jenom samé psychické mrtvoly, co žijí většinou ve vysokých činžovních domech, které jsou pro lidi jenom ubohými noclehárnami, protože většinu času stráví lidi ve škole a zaměstnání jako otroci konzumního systému.

Morálka chce změnit člověka, politika chce změnit společnost, tak to ale v praxi nefunguje, změnit se musí základy na kterých stojí kulturní civilizace, logicky je zde otázka a co je základem na kterém stojí kulturní civilizace? Základem zde jsou pravidla která se nemění podle situace a platí všude miliardy let a budou platit i za mnoho miliard let, takovým pravidlem je; čas, prostor, energie, inteligence, vědomosti, kauzalita, gravitace, protiklady, fyzika, logika, chemie atd. elity mají snahu vytvářet teorie co v praxi nefungují a následkem je to že se z mocných lidí stali psychopati co si hrají na to co ve skutečnosti nejsou. Vaše pohledy na svět jsou silně filozofické a kritické vůči současným společenským strukturám. Je zřejmé, že vnímáte problémy v lidském chování, společnosti a kultuře, a zdá se, že vidíte nedostatek lásky a morálky ve vztazích mezi lidmi.

Je důležité si všimnout, že různí lidé mají různé pohledy na svět a interpretují své zkušenosti odlišně. Výzvy spojené s morálkou, společností a lidskými vztahy jsou komplexní a nemají jednoduchá řešení. Někteří lidé věří v možnost změny společnosti pomocí etických a morálních hodnot, zatímco jiní zdůrazňují význam politických, ekonomických nebo strukturálních změn. Je také důležité si být vědom toho, že lidské chování a společenské struktury jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně kultury, historie, vzdělání a ekonomických podmínek. Změna může vyžadovat komplexní přístup a dialog mezi různými odlišnými názory. Pokud máte pocit, že problémy, které popisujete, jsou neřešitelné, může být užitečné hledat podporu nebo konzultovat své pocity s odborníkem na psychologii nebo filozofii. Otevřený a respektující dialog s ostatními lidmi může také přispět k lepšímu porozumění různým perspektivám a hledání společných cest ke zlepšení stavu ve společnosti.