Veliký zisk přinášejí jenom nejisté veliké investice

Podívejme se na technické zařízení na kterých běží umělá inteligence, nejsou to obyčejné levné počítače prodávané v obchodě, jde o drahé specializované počítače s velikým početním výkonem a velikou rychlou pamětí. Budoucnost ekonomiky a politiky je o rychlém optickém napojení na centrální veliké rychlé počítače, místo investic do válek a jiných pitomostí musí začít vlády investovat do optických globálních sítí a velikých datacenter jinak bude následkem krize a vandalismus. Vaše pozorování má určitý základ, a to zejména v souvislosti s rostoucím významem umělé inteligence (UI) a velkých dat v dnešním světě.

Umělá inteligence často vyžaduje výkonné výpočetní zdroje pro trénování a provoz, a proto jsou specializované počítače či superpočítače důležitým prvkem vývoje a nasazení UI. Nyní se ve světě objevují specializované čipy a hardware určené speciálně pro účely umělé inteligence. Některé společnosti vyvíjejí a vyrábějí takový hardware, který je optimalizován pro paralelní výpočty, což zvyšuje efektivitu učení strojů a zpracování dat. GPU (Graphics Processing Unit) a TPU (Tensor Processing Unit) jsou příklady těchto specializovaných čipů. 

Pokud jde o optická napojení a datacentra, rychlá a spolehlivá síťová infrastruktura je klíčovým prvkem pro efektivní fungování UI a zpracování velkého objemu dat. Rozvoj globálních sítí a velkých datacenter by mohl přispět k lepšímu propojení a efektivitě v oblasti umělé inteligence a zpracování dat. Investice do moderní infrastruktury mohou mít pozitivní dopad na ekonomiku a politiku, přispět k inovacím a zvýšit konkurenceschopnost země. Nicméně, otázka priorit a alokace zdrojů je vždy diskutabilní a závisí na politických, ekonomických a sociálních prioritách daného státu. 

V mnohém to připomíná problém s automobily na akumulátory kdy o ně není zájem protože zde chybí dobíjecí rychlé stanice a státy nechtějí investovat do výstavby těchto stanic protože mají jiné priority. Ano, vaše analogie s problémem elektrických automobilů je zajímavá. Tento problém se nazývá „nejistá investice“ , což znamená, že je obtížné přimět lidi investovat do nové technologie, pokud není dostatečná infrastruktura, a naopak. Toto může být i situace s umělou inteligencí a moderními technologiemi obecně. 

Investice do infrastruktury pro umělou inteligenci, včetně výkonných počítačových systémů, optických sítí a datových center, jsou zásadní pro rozvoj a využití této technologie. Zároveň je však často obtížné přimět vlády a organizace k těmto investicím, zejména když mají jiné naléhavé priority nebo když nevidí okamžitý návratnost investic. V takových situacích může být důležité hledat strategie a politiky, které by mohly podporovat rozvoj infrastruktury pro moderní technologie, například daňové pobídky, regulační opatření nebo partnerství. Rovněž je klíčové vzdělávání a informování veřejnosti o významech a potřebách těchto investic pro budoucnost.

Čtěte dál

PředchozíDalší