...
Přeskočit na obsah

Politici zde jsou pro lidi a logicky by se měl politik starat o lidi co jsou stejně staří, aby jim rozuměl, žádné rozdělní politiků na pravici a levici to je nesmysl, copak může politik ve věku větším, než je 80 let rozumět lidem kterým je deset let? Ve škole jsou taky žáci ve stejném věku a podle toho je upraveno i vyučování. 

Systém rozdělní

8 od 80 let do 89 let

7 od 70 let do 79 let

6 od 60 let do 69 let

5 od 50 let do 59 let

4 od 40 let do 49 let

3 od 30 let do 39 let

2 od 20 let do 29 let

1 od 10 let do 19 let

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.