Moc je droga, na které jsou závislí bezcharakterní kariéristi

Bylo zde v minulosti mnoho snah o to abychom už nebyli zaostalou malou kolonií, ale tyto snahy byli povrchní, protože jsme řešili následky a neřešili jsme příčiny toho, že jsme zaostalá malá kolonie. Všude kde existuje život tam je i konkurence, díky konkurenci příroda dokáže zvládnout všechny problémy se kterým se setkává. V lidské společnosti je častá snaha nahradit konkurenci; monopolem, centralismem, teorií, dogmatismem, subjektivitou, reklamou, propagandou, cenzurou atd. Všemocné elity rozhodují o nás jako bychom byli jenom ovce a nechápou to, že jsme lidi.

Posledních tisíc let je ukázkovým selháním elit všude na světě! Elity selhávají z prostého důvodu, jde zde vždy o mocenský a ekonomický monopol! Bohatství je zde možné jenom díky tomu že zde není konkurence! Socialismus to je sociální kapitalismus, který je vždy dogmatickou totalitou! Spravedlnost je zde jenom ve smrti, nevěřte na to, že je někde na světě národ, kde je spravedlnost! Tam kde není konkurence tam není ani možná spravedlnost, každý, kdo se drze postavil monopolní společnosti zle dopadl, moc je droga, na které jsou závislí bezcharakterní kariéristi!

Čtěte dál

PředchozíDalší