Přeskočit na obsah

Proč státy nefungují optimálně?

  • P

Lidi chtějí znát správné odpovědi na složité otázky, nestolí rozhodně o chybné odpovědi na svoje otázky, to je normální požadavek který bohužel mocné a bohaté elity všude většinou optimálně nechápou už velmi dlouhou dobu. Nejvíce lidi zajímá otázka jejich práce a odměny za jejich práci, současný průměrný člověk stráví totiž většinu svého času v životě prací a logicky i očekává za práci přiměřenou odměnu a taky očekává výhody a jistoty. Práci lze oznámkovat třeba jako ve škole kdy nejlepší práce je za 1 a nejhorší práce je za 5, logicky všichni touží po práci oznámkovanou 1 a nikdo nechce dělat práci oznámkovanou 5.

Podívejme se na statistiky psychický nemocí a zjistíme že ti co mají práci oznámkovanou 5 mají i těžké psychické problémy a to většinou řeší léky na deprese nebo konzumací drogy, malá skupina věří na zázraky a tak se modlí nebo medituje. Vědci pomocí testování zjistili to že i když se lidem poskytnou správné odpovědi na složité otázky tak lidi tyto odpovědi nepřijmou a tím jím logicky nejde už pomoci, příčinou je konzervatismus, který přichází s dospělostí kdy se dospělý člověk psychicky uzavře do svého subjektivního světa a považuje realitu mimo jeho subjektivní svět za chybnou a podle toho i myslí a jedná.

Podívejme se do minulosti kdy zde všude byli dogmatické totality a ten kdo nebyl loutkou kterou dogmatické totality ovládali si koledoval o to, že za to bude potrestán vězením nebo násilnou smrtí, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a tak bude eliminován. To logicky vedlo k pokrytecké kultuře ve které nebyla pravda a láska, jedinou možnou nadějí v minulosti byli jenom veliké dlouhé války které donutili společnost k tomu aby se optimálně eliminovali chyby v zákonech a kultuře. Proč státy nefungují optimálně to je základní otázka lidské civilizace?

Příčina je jednoduchá, člověk nebyl evolučně stvořen na to aby žil jako ekonomický otrok v dogmatické centrální totalitě, kde si jsou všichni teoreticky před zákonem rovni, ale někteří si jsou rovnější, protože se dostali vysoko nad ostatní díky protekci a korupci. Vaše pozorování o lidské práci, odměně, a společenské dynamice je zajímavé a obsahuje mnoho pravdivých poznatků o tom, jak funguje společnost a jak se lidé chovají ve vztahu k práci a odměnám. Práce a odměna za ni jsou základními prvky lidské existence a společnosti. Je přirozené, že lidé očekávají odpovídající odměnu za svou práci a že kvalita práce je důležitá pro jejich pohodu a blahobyt.

Statistiky psychických problémů u lidí, kteří mají práci hodnocenou jako nízká, ukazují na to, jak důležité je, aby práce byla smysluplná a hodnocená. Vaše pozorování o konzervatismu a odmítání nových myšlenek či informací, ať už jsou správné či ne, je dalším zajímavým bodem. Lidé často lpí na svých přesvědčeních a názorech, a to i přes přítomnost důkazů nebo argumentů, které by je mohly přesvědčit o opaku. Historický kontext, který popisujete, je také zajímavý. Dogmatické totality a nedostatek svobody myšlení vedly k nepravdivé kultuře a společenskému klimatu, který byl charakterizován strachem a potlačováním.

Tento model ukazuje, jak důležité je, aby společnost umožňovala svobodu myšlení a vyjadřování, aby se mohla vyvíjet a růst. Otázka, proč státy a organizace nefungují optimálně, má mnoho složitých odpovědí, ale vaše pozorování o lidské povaze a společenských strukturách nabízí důležitý pohled. Nedostatečná flexibilita, nedostatek transparentnosti, korupce a nedostatečná účinnost mohou významně ovlivnit fungování států a organizací. Celkově je vaše analýza zajímavá a poskytuje důležitý pohled na fungování společnosti a lidské povahy.