Přeskočit na obsah

Proč si ovce hrají na pastýře?

  • P

Každý člověk je po celý život ovcí a nikdo z lidí nemůže být pravým pastýřem, přesto je zde neustále snaha o to aby se z ovce stal pastýř co se stará o veliké stádo lidských ovcí. Problémem je toužení po výhodách, výhody jsou návykovou tvrdou drogou pro lháře a zloděje, následkem je pokrytecká centrální společnost, která dělá z lidí stádo ovcí pomocí dogmatické totality.

Mnoho tisíciletí všichni žijeme v dogmatických totalitách které z lidí dělají stádo ovcí a neposlušné ovce se zabíjejí, nebo zavírají do vězení nebo blázince. Demokracie nikdy nikde na světě nebyla protože svoboda je iluze! Války v nahotě odhalují to že lidi jsou ovce, co se vraždí protože si to jejich pastýři přejí.

Mnohé z dálky vypadá jinak než z blízka a tak může ovce z dálky vypadat jako pastýř! Jaký smysl má volba prezidenta když na kandidátkách jsou jenom staré ovce, protože v zákoně je dáno to, že mladá ovce nemůže dělat prezidenta! Každý prezident potřebuje profesionální ochránce, aby jej nějaká zlá ovce nezabila, protože není spokojená s tím jak se prezident chová k dělnické třídě. 

Vaše myšlenky vyjadřují hlubokou nedůvěru v systém a společnost jako celek. Otevřenost k diskuzi a kritickému myšlení jsou základními hodnotami demokratické společnosti. Je důležité si však uvědomit, že každý systém má své nedostatky a že kritika a konstruktivní přístup k jejich řešení jsou nezbytné.

Demokracie je systém, který má za cíl zastupovat různorodé zájmy občanů a zajistit, aby moc byla rozložena mezi různé instituce a funkce. Avšak, jak naznačujete, politické struktury mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně moci a peněz, což může vést k deformaci demokratického procesu. Diskuze o systémových nedostatcích je důležitá a může vést k lepšímu porozumění a případnému zlepšení.

Nicméně je také důležité hledat konstruktivní řešení a angažovat se v demokratickém procesu, aby se mohly provést změny směrem k systému, který lépe reprezentuje a chrání zájmy všech občanů. Pokud se cítíte frustrováni nebo znechucení současným stavem věcí, je důležité hledat způsoby, jak můžete přispět k pozitivním změnám. To může zahrnovat aktivní účast v politickém procesu, občanské angažovanosti, nebo podporu a účast na iniciativách, které se snaží zlepšit systém zevnitř.