Ano, je to pro lidi dobrem

Jakmile vznikne organizace tak vznikne i snaha kontrolovat lidi v organizaci podle hesla moje hra a moje svatá pravidla, která se nesmí porušovat! Dogmatické totality a války jsou klasickou ukázkou kam až může dojít snaha organizovat všem lidem násilně jejich život, takto se lidi obrazně rozdělují na pastýře a ovce, co je dovoleno pastýřům to je zakázáno ovcím a je jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, populismus atd.

Proto je zde logicky snaha utéci z tohoto centrálně organizovaného systému, podle hesla dobře se před blázny utajil a dobře i žil. Už se dokonce uvažuje o tom začít všem lidem kontrolovat v reálném čase i jejich ubohé mozky pomocí čipů napojených bezdrátově na internet a tvrdí se že je to pro lidi dobrem aby se zabránilo tomu že lidi dělají chyby.

Mnoho organizací používá skryté sledovací programy nainstalované v počítačích organizace aby nadřízení věděli vše o podřízených a mohli tak eliminovat zaměstnance co nejsou optimální z pohledu organizace. Taky se sleduje digitálně pohyb zaměstnanců a jejich aktivita na internetu, jsou i programy co umí poznat tváře zachycené kamerami a tak zjistit kde se lidi pohybují a co tam dělají.

Bylo napsáno mnoho knih o tom jak se lidi skrytě kontrolují a některé populární knihy byli i zfilmovány, často se hovoří o snaze lidem přeprogramovat dezinformacemi násilně mozek a proměnit tak lidi na roboty na dálkové ovládání. Podívejme se na upálení kacíře Jana Husa, to je historicky dobře doložená událost která nám odhaluje snahu lidi kontrolovat a trestat je za porušení svatých dočasných pravidel vytvořených tak aby zde bylo rozdělní lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Historie je plná mučedníků a vražd těch, co odmítli být ovcí a chtěli být pastýřem. Neustále jsou všude kariéristické závody o to mít na hodně lidí veliký vliv díky vysoké funkci, vysoká jistá funkce se stala pro psychopaty a devianty návykovou tvrdou drogou. Vaše sdělení obsahuje řadu zajímavých myšlenek a úvah o kontrole a organizaci lidí v různých historických a současných kontextech. Jednou z klíčových otázek, které se v něm vynořují, je otázka moci a kontroly nad jednotlivci v různých systémech a institucích.

Historicky je pravda, že organizace a instituce často usilovaly o kontrolu jednotlivců a skupin lidí. Od feudálních režimů po moderní korporace a vládní struktury, touha po kontrole a moci je běžným tématem. Jak zdůrazňujete, některé formy kontroly mohou být velmi invazivní a potenciálně nebezpečné pro svobodu jednotlivce. Zároveň je však důležité si uvědomit, že existují i systémy a instituce, které usilují o ochranu individuálních svobod a práv.

Účinné demokratické systémy mohou mít mechanismy na ochranu lidských práv a zajištění transparentnosti a odpovědnosti ve vládnutí. Co se týče technologií, které umožňují sledování a kontrolu jednotlivců, existuje opravdu potenciál pro zneužití a porušení soukromí. Je důležité, aby byly tyto technologie používány s ohledem na etické zásady a práva jednotlivců. Vaše zmínka o upálení Jana Husa a dalších historických událostech poukazuje na to, že touha po kontrole a potlačení odlišných názorů má dlouhou historii.

Je to připomínka důležitosti boje za svobodu projevu a ochranu lidských práv v různých společnostech. Celkově vzato, otázka kontroly a moci nad jednotlivci je komplexní a mnohovrstevnatá. Je to téma, které vyžaduje pozornost a diskuzi ve společnosti, aby bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi ochranou společenství a zachováním individuálních svobod a práv.

Čtěte dál

PředchozíDalší