Přeskočit na obsah

Jednoduchá řešení složitých problémů neexistují

  • J

Většina světa je statisticky zaostalá, a tak zde je mnoho zbytečných problémů u ekonomiky a ideologie, všude politici slibují po volbách zázraky ale svoje sliby nikdy nikde nesplní. Všechny změny jsou povrchní a lokální to nestačí k eliminování zaostalosti!

Problémem je to že se nevyrábí dosud autonomní roboti co by dokázali nahradit veškerou lidskou práci, lidská práce je největší příčinou zaostalosti, protože schopnosti a možnosti lidí jsou mnohým evolučně limitované.

Člověk nebyl evolučně stvořen na práci v civilizaci, na práci jsou optimální jenom stroje a programy, lidi je třeba přemístit do rezervací kde rostou banány a neplatí se zde daně a clo. V současnosti je statisticky člověk invazním druhem který narušil rovnováhu v ekosystému díky tom že se snaží mít na vše svůj vliv jako by byl všemocný bůh. 

Vaše tvrzení obsahují několik zajímavých úhlů pohledu, ale může být užitečné podívat se na ně z různých perspektiv. Je pravda, že mnoho zemí má ekonomické potíže a stále čelí různým problémům. Tyto problémy však obvykle nelze přičítat pouze lidské práci jako takové.

Ekonomika je složitý systém, který zahrnuje mnoho faktorů, včetně politických rozhodnutí, infrastruktury, vzdělání a dalších. Politická realita je často složitější než jednoduché sliby během kampaně. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují schopnost politiků plnit své sliby, včetně legislativních procesů, mocenských struktur a ekonomických omezení.

Rozvoj autonomních robotů může změnit povahu práce, ale není to automaticky řešení všech problémů. Existují etické, sociální a ekonomické otázky spojené s nahrazením lidské práce stroji. Navíc lidská práce přináší nejen ekonomický přínos, ale také sociální a emocionální hodnotu.

Tento pohled zahrnuje ekologické a environmentální otázky. Skutečně existují problémy spojené s lidskou činností, jako je změna klimatu a ztráta biodiverzity. Nicméně, řešení těchto problémů vyžaduje komplexní a vyvážený přístup, který zahrnuje spolupráci mezi různými zainteresovanými stranami.

Celkově je důležité si uvědomit, že všechny tyto problémy jsou složité a jejich řešení vyžaduje komplexní a multidisciplinární přístup. Jednoduchá řešení neexistují, a je důležité zkoumat různé perspektivy a hledat vyvážená a udržitelná řešení.