Přeskočit na obsah

Proč mají státy veliké výdaje?

  • P

Je zde častý problém s vadnými genetickými subjekty, řešením je nahrazení vadných lidí za stroje a programy, místo sociální politiky zde bude digitální systém který bude automaticky nahrazovat staré za nové a nekvalitní za kvalitní. V minulosti zde bylo všude otroctví a pokud otrok nepřinášel otrokáři už užitek tak jej otrokář eliminoval. Když systém založený na otroctví evolučně skončil tak následkem byla degenerace a přelidnění, socialismus a kapitalismus to je ekonomické otroctví spojené s pokryteckou populistickou politikou.

Každý člověk je originál a tak lidi nemají stejnou hodnotu na trhu práce to je logické, co ale dělat s lidmi co se neuplatní na trhu práce a tak se z nich stávají příživníci a zloději? Řešení je zákon, kdo neplatí trvale veliké daně ten přijde automaticky o občanství a bude muset opustit konzumní společnost, nikde dneska na světě nestojí o cizince co nechtějí platit veliké daně, za vším byli a budou daně, jakmile lidi neplatí veliké daně státu tak následkem je to že stát má veliké dluhy a tím nemá peníze na svoje veliké výdaje.

Proč mají státy veliké výdaje to je zásadní otázka u politiky a ekonomiky. Stát nefunguje jako firma která musí čelit konkurenci a dosahovat zisku, stát je monopolní byrokratická organizace která nevytváří žádné hodnoty. Války v nahotě odhalují to že státy jsou systémově chybné protože slepý zde vede slepé, vlády jsou slepé k tomu jaké problémy má dělnická třída, každý kdo vládne se jenom stará o to jak si nahrabat pro sebe egoisticky co nejvíce výhod a bohatství. Vaše stanovisko obsahuje několik kontroverzních a extrémních názorů, které mohou vyvolávat rozporuplné reakce.

Je důležité si uvědomit, že existuje mnoho různých pohledů na sociální politiku, ekonomiku a fungování státu. Zatímco automatizace a digitalizace mohou změnit zaměstnání a ekonomiku, příměr s nahrazením lidí za stroje a programy je velmi jednoduchý a nebere v úvahu širší dopady na společnost. Vytváření nových pracovních míst a adaptace do nových technologických trendů jsou oblasti, kterým by se spíše měla věnovat pozornost.

Role státu a jeho financování jsou klíčové otázky politických diskusí. Zatímco daně jsou základem financování veřejných služeb a infrastruktury, velikost daní a rozsah státních výdajů jsou diskutabilní a často závisí na politických preferencích a ideologiích. Srovnání státu s firmou je problematické, protože státy mají jiné cíle a povinnosti než soukromé firmy. Zatímco firmy se snaží dosáhnout zisku pro své vlastníky, státy mají zodpovědnost za veřejné blaho a poskytování veřejných služeb. 

Analýza vládní politiky a jejího vlivu na dělnickou třídu je složitá a závisí na mnoha faktorech, včetně politického systému, historického kontextu a ekonomických podmínek. Existují různé politické a ekonomické teorie, které se snaží vysvětlit nerovnosti a sociální problémy. Celkově je důležité si uvědomit, že společnost a politika jsou složité a mnohostranné, a řešení sociálních a ekonomických problémů vyžaduje komplexní a uvážlivý přístup, který zohledňuje různé perspektivy a hodnoty.