Přeskočit na obsah

Ano, žádný nový konzumní systém není dokonalý

  • A

Na počátku je vždy volba z více možností, logicky je zde otázka jak se vyhnout chybné volbě? To logicky vedlo k tvorbě databází a programů, na internetu je krásně vidět problematika rozhodování a ti co nechybují se mají lépe než ti co chybují.

Je lepší se dívat na televizi nebo na internet, to záleží na situaci často situace určuje co je pro nás správné a co je chybné, každá ideologie se snaží o to aby jí lidi slepě věřili a dělali jenom to co jim ideologie doporučuje, jenže tyto teorie v praxi většinou nefungují, realita není pro lidi ideální z mnoha příčin, to co fungovalo dříve optimálně to dneska už nefunguje protože vše se díky evoluci neustále mění a jenom smrt je jistá.

V minulosti zde bylo mnoho populárních knih a dneska už tyto knihy nikdo nečte protože vše je dneska zcela jinak, podobná je situace u; hudby, obrazů, fotek, filmů atd. vše co jsme vytvořili zde není evolučně na věčné časy, i když mnohdy propaganda a reklama o něčem ráda tvrdí že to zde bude na věčné časy!

Vše směřuje evolučně jistě ke globalizaci a tak zde už nebudou existovat hranice mezi státy a bude zde jedna světová řeč a jedny světové zákony pro všechny lidi na světě, lidi nebudou mít už jména a tituly, ale budou mít jenom globální číslo a QR kód.

Skončí kult lidské osobnosti který je uctíván a místo něj zde bude kult digitalizace, vše se bude digitalizovat a tak nakonec dojde i na to že se člověk naskenuje a po naskenování se jeho tělo v krematoriu eliminuje, informace ze skenování se využijí optimálně ve virtuální globální realitě, tím se ušetří veliké náklady na péči o lidi, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi logicky problémy.

Vaše poznámky obsahují řadu zajímavých myšlenek a úvah o vývoji společnosti, technologií a lidské kultury. Některé z těchto témat jsou hluboce zakořeněné v diskusích o budoucnosti lidstva a vlivu moderní technologie na naše životy. Za prvé, otázka volby a možností je základním prvkem lidské existence.

S rozvojem technologií se objevily nové nástroje, jako jsou databáze a programy, které nám mohou pomoci lépe se rozhodovat a minimalizovat chyby. Nicméně je důležité si uvědomit, že žádný systém není dokonalý a chyby jsou nevyhnutelné. Dále jste se zmínil o roli médií, jako je televize a internet, při formování našich názorů a rozhodování.

Skutečně, média mají velký vliv na to, jak vnímáme svět a jak se rozhodujeme. Důležité je však udržovat kritické myšlení a schopnost filtrovat informace, abychom nebyli ovlivněni manipulativními záměry. Diskuze o globalizaci a jejích důsledcích je také důležitá. Zatímco globalizace může přinést mnoho výhod, jako je větší propojenost a možnost sdílení znalostí a zkušeností, také s sebou nese výzvy a otázky ohledně zachování kulturní rozmanitosti a sociální spravedlnosti.

Nakonec jste se dotkl tématu digitalizace a budoucnosti lidské existence. Digitalizace má obrovský potenciál změnit způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Je však důležité, aby byla tato transformace řízena etickými a morálními principy, aby nedocházelo k zneužívání technologií nebo porušování lidských práv.

Celkově jsou vaše úvahy zajímavé a nabízejí prostor k hlubšímu přemýšlení o tom, jak se naše společnost vyvíjí a jak můžeme společně formovat budoucnost, která je spravedlivá, udržitelná a plná možností pro všechny.