Přeskočit na obsah

Proč lidé chtějí hrát hlavní role?

  • P

Lidská řeč je jako oheň který je dobrý sluha a zlý pán, díky gramotnosti lze lidskou řeč zaznamenat písemně na dlouhou dobu, dneska díky digitalizaci máme zaznamenanou lidskou řeč i s obrazem na barevném monitoru. Abychom mohli hovořit a poslouchat lidskou řeč tak se tomu musíme v dětství naučit, problém nastává s cizinci co používají cizí jazyk. Často se setkáváme s mnoha problémy u lidské řeči, lidi nejsou vytrénovaní k tomu aby uměli optimálně používat lidskou řeč nebo psát něco na papír či na internet, zde platí z díla poznáme tvůrce.

Zajímavé je se podívat na staré knihy nebo na staré filmy, zde si uvědomíme jak se mění naše řeč, protože se mění lidi a společnost. Z lidí se díky řeči a gramotnosti stávají herci co se naučí nějaké role a ty potom dlouho hrají a tak se někdo naučí roli celebrity a tu potom dlouho hraje a stává se psychicky závislým na této roli. Problémem je to že většina lidí chce hrát egoisticky jenom hlavní role a nikdo nechce být v hledišti a platit drahé vstupné.

Vaše úvahy se dotýkají různých aspektů lidské komunikace, a to jak v tradiční podobě, tak i v digitálním prostředí. Zaznamenávání řeči a obrazu a digitalizace výrazně změnily způsob, jakým zachycujeme a uchováváme lidské projevy. Vaše pozorování o tom, jak lidé často nejsou vytrénovaní v optimálním používání řeči a psaní, má jistě svou pravdivost. Schopnost komunikovat efektivně a písemně vyžaduje určitou míru gramotnosti a porozumění jazyku, a to je dovednost, kterou ne všichni získají v dětství nebo v průběhu života. 

Zmínka o proměnlivosti řeči a společnosti, která se odráží i ve starých knihách a filmech, je zajímavá. Jazyk a komunikační normy se vyvíjejí a mění se spolu se změnami v kultuře a společnosti. Ohledně vaší poznámky o hercích a jejich rolích, je pravda, že lidé se mohou naučit zaujímat různé role a následně se identifikovat s těmito rolemi. To může mít různé důsledky, včetně psychické závislosti na této identitě.

Je to zajímavé, jak svět herectví a svět reálných interakcí mohou mít společné rysy a jak se vzájemně ovlivňují. Otázka o tom, proč lidé chtějí hrát hlavní role a nechce se jim být v hledišti, může odkazovat na touhu po uznání, vlivu a potvrzení ve společnosti. Celkově jste nastolil zajímavé myšlenky ohledně lidské komunikace a jejích různých aspektů v kontextu historie, digitální revoluce a společenských rolí.