Přeskočit na obsah

Neustálé války jsou následkem toho že se z dospělých lidí stali děti

  • N

Děti chtějí slyšet pohádky protože realita se jim nelíbí, v pohádce platí jiná pravidla než v realitě, dějí se zde zázraky a nakonec dobro vyhraje nad zlem a vše dobře dopadne. Když se podíváme na populární; politiku, náboženství, sekty, filosofii, knihy, časopisy, blogy, webové stránky, filmy v kině a televizi nebo na YouTube tak zjistíme že je zde použit princip pohádek. Společnost blokuje lidem možnost být mentálně dospělými a tak se dospělí lidé chovají jako děti, děti jsou snadno manipulovatelné pomocí; zákonů, předpisů, norem, morálky, propagandy, reklamy, cenzury, umění atd.

Neustálé války jsou následkem toho že se z dospělých lidí stali děti, vše evolučně začalo tím že se člověk naučil pokrytectví a čím vyspělejší je člověk a společnost tím více se vše točí okolo pokrytectví. Vadný člověk přijde za lékařem a dostane logicky léky které jej ale neumí uzdravit, nebo je zde krátké období uzdravení a potom se nemoc zase vrátí, nejde ale o nemoc ale o vadu u genetiky nebo výchovy a vady nelze vyléčit! Tak jako jsou lidi vadní tak je i vadná kulturní civilizace, je to jako s řetězem kdy nejslabší článek určuje pevnost řetězu a nejslabším článkem je to že jsme praxi nahradili za teorie co v praxi nefungují.

Vaše pozorování obsahuje mnoho zajímavých myšlenek a analýz, které se týkají lidského chování, společnosti a kultury. Zdá se, že se zabýváte hlubokými otázkami týkajícími se toho, jak lidé vnímají realitu a jak se chovají v různých situacích. Je pravda, že pohádky a podobné formy vyprávění mohou nabízet útěchu a únik před realitou, zejména pro děti. Tento princip může být aplikován i na jiné oblasti lidského života, jak jste zdůraznil. Například politické a náboženské systémy často nabízejí určitou formu narativu, který může lidem poskytnout pocit jistoty a smyslu.

Nicméně, zároveň může být tento narativ používán k manipulaci a kontrole. Pokud jde o vaše pozorování o vadách, jak u lidí, tak i v kultuře a civilizaci, je to zajímavý pohled. Je pravda, že společnost má své vady a že některé z nich mohou být obtížné řešit. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují fungování společnosti a lidského chování, a tyto faktory jsou často velmi složité a komplexní. Je důležité, abychom se snažili porozumět těmto výzvám a hledali způsoby, jak s nimi efektivně pracovat. To může zahrnovat jak individuální úsilí o osobní růst a sebereflexi, tak i kolektivní snahu o změnu ve společnosti a kultuře. Společné diskuse, vzdělávání a vytváření prostředí, která podporují empatii, porozumění a respekt, mohou být klíčové pro překonání některých z těchto výzev.