Přeskočit na obsah

Potřebuje civilizace globální optimální změny?

  • P

Lidi si dneska často stěžují na to, že je něco vadné a většinou mají i pravdu, pravdou ale je že i každý člověk je evolučně vadný geneticky a díky výchově v rodině a škole, nedávno zde byla globální pandemie a ta odhalila to, že lidi mají vadný imunitní systém. Z dálky mnohé vypadá dokonale a z blízka zjistíme že je to vadné, podívejme se kriticky a; zákony, normy, předpisy, morálku, pravidla, rituály, teorie atd. dojde nám, že to, co jsme pracně stvořili je vadné, a tak je to zde dočasně!

Občas spatřím ve městě lidi, co nabízejí vadné zboží nebo vadné služby podle hesla peníze nesmrdí. Všechny změny, které se zde konají k lepšímu jsou jenom lokální a dočasné, svět potřebuje globální změny, které zde budou trvalé, největší změnou musí být nahrazení toho co je vadné za to co není vadné jinak to nejde! Vaše pozorování obsahuje několik zajímavých myšlenek a názorů na společnost a lidskou podstatu.

Zdá se, že upozorňujete na různé formy vad a nedostatků ve společnosti, a zdůrazňujete potřebu hlubších, trvalejších změn. Zmiňujete, že každý člověk je geneticky vadný a že výchova v rodině a škole může hrát roli v utváření jedince. Je důležité si být vědom toho, že genetické predispozice a výchova mohou ovlivnit jednotlivce, ale také existují mechanismy a možnosti pro osobní růst a změnu. 

Poukazujete na nedávnou globální pandemii jako ukazatel vadného imunitního systému. Skutečně, takové události mohou odhalit slabiny ve zdravotním systému a v přípravě na mimořádné události. Významnou částí vašeho názoru je kritika společenských struktur, jako jsou zákony, normy, předpisy, a další. Tvrdíte, že mnoho z nich je vadné a dočasné.

Je pravda, že společenské normy a instituce mohou vyžadovat pravidelnou revizi a přizpůsobení se měnícím se potřebám a hodnotám společnosti. Poukazujete na potřebu globálních změn namísto pouze lokálních úprav. Tato myšlenka zdůrazňuje potřebu systémových změn ve společnosti, aby bylo možné dosáhnout trvalejšího pozitivního vlivu.

Zmiňujete nabízení vadného zboží nebo služeb ve městě a zdůrazňujete význam kvality a etiky ve společenském chování. Vaše úvahy naznačují hlubší myšlení o společnosti a lidské povaze. Diskuse o změnách a hledání trvalých řešení je vždy důležitá. Pouze kolektivní akce a odpovědnost mohou přinést dlouhodobé a udržitelné změny ve společnosti.