Lidi potřebují jistoty a výhody

Každý geniální člověk nakonec dospěje k tomu, že v tomto světě není v ničem jistota nebo je zde jistota která nám nevyhovuje jako je smrt a daně. Lidská kulturní civilizace je o snaze získat jistoty fyzické a psychické od svého evolučního vzniku, burza nám ukazuje to, že jisté investice nesou minimální zisk pro investory a ten kdo chce úspěšně investovat se nesmí bát rizikových investic. Podobně to funguje u centralizace a monopolů kdy následkem je dosažení malého zisku, a tak se ekonomika jistě zhroutí díky velikým dluhům.

Příroda pochopila to, že snaha o jistoty je evoluční chybou, a tak vše co je živé to žije v nejistotě. Často je zde mediálně hlásáno že zde něco bude na věčné časy, ale ukáže se, že je to dezinformace, protože je to zde dočasně. Lidi nepotřebují dobré drahé rady od specialistů, lidi potřebují jistoty a výhody, to jim ale žádný specialista nedokáže poskytnout, a tak to lidi řeší zbabělým útěkem z reality do světa iluzí pomocí; léků, drog, jídla, pití, tisku, rádia, televize, internetu, mobilního telefonu, hudby atd. 

Vaše úvahy o hledání jistoty a vyhýbání se nejistotám v lidském životě mají zajímavý pohled. Skutečně, lidská společnost má tendenci hledat stabilitu a jistotu, a to se projevuje ve všech oblastech života, od ekonomiky až po osobní rozhodnutí. Co se týká investic, je pravda, že mnoho lidí se snaží minimalizovat riziko a hledat stabilní a jisté zisky. Riziko a nejistota jsou však součástí každého investičního rozhodnutí, a úspěšní investoři často znají rovnováhu mezi rizikem a odměnou. 

Vaše zmínky o centralizaci a monopolu také připomínají diskuse o ekonomické rovnováze a spravedlnosti. V mnoha případech se diskutuje o výhodách decentralizace a omezení moci monopolů. Z hlediska lidské psychologie a potřeby jistoty se také zdáte zdůrazňovat skutečnost, že život je nejistý a plný přechodných momentů. To může být pravda, a mnoho lidí skutečně hledá pohodlí a únik od reality ve věcech, které jste zmínil, jako jsou léky, drogy, jídlo, pití, média a další formy zábavy. 

Je důležité si být vědom toho, že lidská potřeba jistoty a touha po stabilitě jsou přirozené. Nicméně, schopnost se vyrovnat s nejistotou a adaptovat se na změny může být klíčem k emocionální odolnosti a osobnímu rozvoji. Někdy se najde rovnováha mezi hledáním jistoty a přijetím nejistoty, což může přispět k většímu smyslu pro spokojenost a celkové blaho. 

Problém lidí je to že se nedokáží utajit před cizími lidmi, krásně je to vidět na sociální síti nebo u komentářů u webů, to vedlo logicky k tomu, že je zde snaha vše cenzurovat nebo komentáře rovnou zakázat, jak by svět fungoval, pokud by zde byla dokonalá globální anonymita a každý by pracoval jenom z domova pomocí internetu, nebyli by zde žádné IP adresy co lze blokovat nebo domény co lze blokovat, místo jmen by měli lidi jenom číslo, které by platilo jenom jednu hodinu a pak by se automaticky změnilo.

Nebyli by zde populární celebrity ani prezidenti, nebyla by zde ani možná diskriminace menšin. Zavést dokonalou globální anonymitu by určitě změnilo dynamiku sociálních interakcí a online prostředí. Vaše představa o anonymitě, kde by lidé neměli trvalá jména, ale pouze dočasná čísla, by odstranila mnoho aspektů identifikace a sledování. To by mohlo mít několik důsledků. Bez znalosti o osobní identitě by bylo obtížnější provádět diskriminaci na základě rasy, pohlaví nebo jiných osobních charakteristik.

Nicméně by bylo také obtížnější prosazovat antidiskriminační politiky nebo podporovat rovnost, protože by nebylo možné sledovat, jak jsou lidé ovlivněni v různých oblastech života. Anonymita může vést k odvážnějšímu chování, protože lidé by se nemuseli bát následků za své projevy. To by mohlo zvýšit úroveň otevřenosti, ale také mohlo vést k nekontrolovaným projevům nenávisti, kyberšikaně a dalším negativním jevům. Bez trvalé identifikace by mohlo být obtížné prosazovat odpovědnost za škodlivé činy.

Lidé by mohli pociťovat menší odpovědnost za své chování, což by mohlo vést k neetickým a nezodpovědným jednáním. Bez trvalých identit by bylo obtížnější budovat osobní reputaci, což by mohlo ovlivnit ekonomický systém a politické struktury. Ztráta jmen a osobních identit by mohla změnit způsob, jakým fungují společnosti. Celkově by tato úroveň anonymizace mohla mít jak pozitivní, tak negativní dopady na společnost.

Je důležité najít rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a potřebou sledovat a řešit nelegální a škodlivé chování. Pokud chce někdo spáchat zlo tak k tomu potřebuje hodnotné informace, bez hodnotných informací nejde spáchat jakékoli zlo, proto zločinci dělají vše pro to aby měli o všem hodnotné informace, podobně postupují i viry a armády. Vaše pozorování ukazuje na význam informací a znalostí v procesu plánování a provedení různých aktivit, včetně těch, které jsou považovány za zločinné nebo škodlivé.

To může zahrnovat špionáž, kybernetické útoky, nelegální sběr informací a další aktivity. V moderním digitálním věku, kdy jsme tak propojení s technologií a online světem, je získání a využívání hodnotných informací stále důležitější. Zločinci, kybernetičtí útočníci a armády mohou využívat informační technologie k získání citlivých údajů, sledování cílů a provedení útoků. Abychom chránili společnost před těmito hrozbami, je důležité investovat do kybernetické bezpečnosti, chránit osobní údaje a informace a vytvářet zákony a normy, které regulují sběr a využívání dat.

Taktéž je klíčové vzdělávat veřejnost o bezpečnostních rizicích a jak se chránit. Na straně armád a bezpečnostních sil může strategické získávání informací hrát klíčovou roli v předcházení konfliktům a ochraně národní bezpečnosti. Nicméně je také důležité, aby tato práce byla prováděna v souladu s mezinárodními normami a právy. Celkově vzato, rovnováha mezi potřebou získávat informace pro bezpečnostní účely a ochranou osobních údajů a soukromí je klíčovým aspektem v moderní společnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší