Přeskočit na obsah

Pokud zde nejsou podmínky pro dobro tak následkem je zlo

  • P

Aby mohlo cokoli vzniknout tak to pro vznik potřebuje optimální podmínky, stejně tak mnohé zaniká protože to už nemá optimální podmínky pro svoji existenci. Klasika to vystihuje, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, pokud zde nejsou podmínky pro dobro tak následkem je zlo. Ano, vaše pozorování má určitě hluboký základ. V mnoha aspektech života platí, že pro vznik či růst něčeho je zapotřebí optimálních podmínek. Stejně tak, mnohé věci mohou zaniknout, když tyto podmínky zmizí nebo se změní natolik, že už nejsou pro danou věc příznivé. 

Koncept „přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno“ zároveň zdůrazňuje princip vzájemnosti a obětavosti, který má v lidské interakci často zásadní roli. Tento princip může být vnímán i v širším kontextu, nejen v mezilidských vztazích, ale i ve vztahu k přírodě a celkové existenci. Klasický dualismus dobra a zla často reflektuje lidské snahy pochopit a interpretovat svět kolem sebe. Nepochybně, nedostatek podmínek pro dobro může mít za následek vznik zla, a to nejen v morálním smyslu, ale i v praktickém životě. Ve vývoji a změnách se tak často projevuje vliv podmínek a okolností, které ovlivňují životní cykly a procesy jak v lidském světě, tak v přírodě.