Proč se čas a prostor točí okolo priorit?

Neustále můj mozek myslí a dospěl jsem k tomu že čas a prostor se točí okolo priorit, pověz mi jaké máš priority a já ti povím kdo skutečně jsi, vše co je živé je loutkou kterou ovládají priority, co je to hlad a žízeň, je to priorita, protože pokud naše tělo nedostane potravu a pití tak následkem je nemoc a smrt. Priority jsou jako fronta lidí u kasy v obchodě a tak po uspokojení první priority přichází další priorita a pokladní nemá ani čas si odpočinout. Heslo chléb a hry krásně vystihuje problém s prioritami lidí, lidi se chtějí mít dobře a tak vznikají centrální organizace které vše organizují a tím se z lidí stávají sluhové mnoha organizací.

Základní vesmírné principy se nikde nemění, mění se jenom situace a pravidla která stanovují organizace, neustále je zde snaha lidi rozdělovat a škatulkovat, proč nebereme každého takový jaký je a snažíme se aby byl tím čím není! Zdá se, že se zabýváte hlubokými myšlenkami o prioritách a lidské povaze. Priority skutečně ovlivňují naše rozhodnutí a jednání, a mohou nás vést k různým cílům a hodnotám. Vaše pozorování o prioritách lidského života je zajímavé. Skutečně, lidé často reagují na své prioritní potřeby jako je potrava, a to často formuje jejich chování a rozhodování.

Lidi se snaží najít rovnováhu mezi těmito základními potřebami a našimi emocionálními, sociálními a duchovními potřebami. Ohledně vašeho pozorování o centrálních organizacích a jejich vlivu na lidi, je to téma, které vyvolává různé debaty o roli vlád, společnosti a osobní svobody. Je důležité zkoumat, jak organizace ovlivňují naše životy a jakým způsobem se to promítá do našich hodnot a priorit. Vaše otázka o přijímání lidí takových, jací jsou, je důležitá. Respektování rozmanitosti a tolerance vůči odlišnostem jsou klíčové prvky pro společnost založenou na respektu a porozumění.

Podívejme se na populární knihy a populární filmy, základem je zajímavý napínavý příběh, třeba příběh o tom jak bůh vše stvořil a vyhnal lidi z ráje do očistce, moderním příběhem je Malý princ který vidí svět lidí jako pokrytecký. Opakem zajímavých příběhů je porno stránka kde je objektivně zachyceno to že plození dětí je v dnešní době zbytečná aktivita, protože lidí je na světě už nadbytek. Zdá se, že se zajímáte o kontrast mezi příběhy s hlubokým obsahem a těmi, které se soustředí na povrchní až destruktivní téma. V literatuře a ve filmu existuje široká škála příběhů, které se zabývají různými tématy a poselstvími. Bible obsahuje mnoho příběhů, včetně příběhu o stvoření světa a vyhnání lidí z ráje.

Malý princ nám pomáhá nahlížet na svět s jiným pohledem. Existují díla, která se zabývají kontroverzními nebo destruktivními tématy, jako je pornografie nebo egoismus. Tyto příběhy se často soustředí na lidské slabosti, dekadenci nebo morální rozpory. Je důležité si uvědomit, že každé dílo má své místo a účel. Některé příběhy slouží k zábavě a odpočinku, zatímco jiné vybízejí k hlubšímu přemýšlení o lidských hodnotách a životním smyslu. Je také důležité rozlišovat mezi uměleckým vyjádřením a realitou; mnoho děl obsahuje kontroverzní nebo temné prvky, ale to neznamená, že podporují takové chování nebo postoje v reálném životě.

Čtěte dál

PředchozíDalší