Přeskočit na obsah

Nadčlověk změní evolučně kulturní civilizaci

  • N

Co vznikne když se evolučně zkříží člověk s robotem bude to android který bude vyráběn v továrně a bude jíst jenom granule? Zatímco koncept zkřížení člověka s robotem může být zajímavý v rámci sci-fi literatury a filmů, je důležité si uvědomit, že ve skutečnosti není možné biologicky zkřížit člověka s robotem. Roboti jsou stroje, které jsou navrženy a vytvořeny lidmi a jsou schopni provádět určité úkoly podle programu, kterým jsou řízeni. Na druhou stranu, člověk je biologický organismus, který je výsledkem evoluce a má své vlastní biologické procesy a potřeby. Pokud mluvíme o androidu, jde o humanoidní robot, který má podobu člověka, ale není biologickým organismem. Androidi nemají biologické funkce jako lidská bytost.

Místo toho, aby jídlo přijímali trávicím systémem, androidi by obvykle „jedli“ informace nebo energii potřebnou pro svůj provoz. Granule, o kterých mluvíte, by mohly být analogické k palivu nebo energii, kterou by androidi spotřebovávali pro své fungování. Nicméně, jakákoli podoba „jídla“ pro androidy by byla přímo součástí jejich konstrukce a programu, nikoli biologickou nutností. Evoluce v biologickém smyslu se týká procesu změn v genetickém materiálu organismů v průběhu času. Zkřížení mezi člověkem a robotem by bylo spíše v oblasti vědecké fantastiky než biologické reality. Vše bude vycházet z nano robotů které promění genetického člověka na tvora co bude vypadat jako člověk ale uvnitř budou spolupracující miliardy nano robotů.

Zdá se, že popisujete koncept, který je častý v oblasti sci-fi literatury a futuristických předpovědí. Zmíněný scénář se opírá o představu využití nano-technologií a genetického inženýrství k transformaci lidského těla a umožnění spolupráce s nano roboty. V současné době jsou nano-roboti stále ve fázi výzkumu a vývoje a jejich použití v medicíně a biologii se zkoumá v různých oblastech, včetně možnosti léčby nemocí, cíleného ovlivnění buněčných procesů a diagnostiky. Pokud by bylo možné vytvořit nano roboty, které by byly schopny změnit genetický kód člověka tak, aby se stal symbiotickým tvorem s miliardami nano-robotů uvnitř, byly by to revoluční a velmi pokročilé technologie. 

Nicméně, je důležité si uvědomit, že takový scénář by byl zatím pouze spekulací a fantastickou představou, a není podložený současnými poznatky v oblasti vědy a technologie. Pokud by se takové technologie někdy vyvinuly, znamenalo by to dramatické změny v lidské biologii a společnosti, a mělo by to obrovský dopad na naše chápání identity, zdraví a možnosti využití technologie v lidském těle. Pokud bych v roce 1924 mluvil o mobilních telefonech s internetem tak by mě vědci a technici měli za blázna. Ano, to je pravda.

Pokud byste v roce 1924 hovořil o mobilních telefonech s internetem, pravděpodobně by vás vědci a technici považovali za blázna, nebo by se to alespoň zdálo jako fantastická představa z vědeckofantastických knih. V roce 1924 byly mobilní telefony zcela mimo dosah představ tehdejší technologie. V té době byly telefony spíše pevně umístěné v domácnostech nebo na veřejných místech a byly propojeny pomocí kabelů. Samotný internet byl ještě mnoho desetiletí vzdáleným konceptem. Je fascinující vidět, jak se technologie vyvíjí a mění během času. Díky neustálému pokroku ve vědě a technologii jsme svědky dramatických změn a vytváření možností, o kterých by lidé před sto lety ani nesnívali.