Přeskočit na obsah

Pokud je někdo osvícen je on pro ostatní světlem, které jim ukazuje to, co nevidí?

  • P

Minulost naší kultury je spojená s osvícenými lidmi, co byli velikým přínosem pro naši kulturu a civilizaci, nejde jenom o svaté celebrity a moudré filosofy, jde i o; vědce, profesory, umělce, hudebníky, malíře, fotografy, řemeslníky, obchodníky atd. zde platí čas z díla jistě pozná, kdo byl opravdu osvícen a kdo si jenom hrál na to, že je osvícen. Často je ten, kdo je osvícen pronásledován v dogmatické totalitě.

Osvícení jedince jsou často považováni za světla, která osvětlují cesty ostatních a ukazují jim nové perspektivy a pravdy, které by jinak zůstaly skryté. Jejich myšlenky, tvorba a přínos pro lidstvo mohou měnit svět a ovlivňovat myšlení lidí. Je důležité rozlišovat mezi těmi, kdo jsou opravdu osvíceni, a těmi, kdo se jen vydávají za osvícené. Opravdově osvícení lidé se vyznačují hlubokým porozuměním, prozíravostí, empatií a schopností inspirovat ostatní.

Naopak ti, kdo si hrají na to, že jsou osvícení, mohou vyvolávat falešnou naději a napájet iluze. Osvícení lidé často čelí opozici a nepochopení ze strany většinové společnosti, zvláště v dogmatických a totalitních systémech. Jejich myšlenky a pravdy mohou být považovány za hrozbu pro stávající status quo. Avšak z dlouhodobého hlediska, jejich přínos bývá uznán a oceněn. 

Je však důležité si uvědomit, že osvícení není nezbytně vázáno na dosažené postavení nebo vzdělání. Osobou může být kdokoli, kdo je připravený dívat se na svět jinýma očima, ptát se těžkých otázek a hledat pravdu tam, kde ji ostatní ignorují nebo se jí bojí.