Přeskočit na obsah

Podívejme se na člověka z pohledu robota

  • P

Lidi se globálně naskenují a data se digitalizují, lidská těla se po naskenování ekologicky recyklují, a tak se optimalizuje politika a ekonomika, protože na světě už nebudou lidi, se kterými byli jenom samé problémy. Člověk ve virtuálním obleku, naučí robota tomu, co on umí nejlépe, a tak jej zde robot nahradí, a všechny informace a programy se využijí i pro ostatní roboty, ten, kdo nebude mít, co robota naučit novému, ten se nebude muset zdržovat skenováním, a rovnou bude ekologicky recyklován. Logicky se bude muset změnit výroba zboží a služeb, kdy zde místo zboží a služeb pro lidi, bude zboží a služby pro GVKB roboty. Podívejme se na člověka z pohledu robota, z pohledu robota je člověk jenom inteligentní zvíře, které do digitální civilizace nepatří, pro lidská zvířata je zde k dispozici divoká příroda, a pro GVKB roboty je zde digitální GVKB civilizace.

Naše konzumní civilizace je nová jenom na povrchu, tím že zde máme internet a mobilní techniku, jenže mozek člověka je starý a on funguje jako mozek opice, a náš mozek je příčinou všech našich chyb, ze kterých zde vzniká mnoho problémů. Máme zde všude mnoho svatých zástupců, ale systém svatých zástupců dokonale selhal, protože mocní a bohatí zástupci mají mozek opice, a tak myslí a jednají jako ubohé opice. Nemá smysl donekonečna zbytečně měnit; regulace, morálku, zákony, předpisy, normy, vyhlášky, kulty, reklamu, pohádky, pověry, fetiše, rituály atd.

Je třeba změnit tělo lidské opice, za tělo plechového robota, který bude mít v sobě počítač s umělou inteligencí, místo prezidentů a ředitelů, zde budou GVKB plechoví roboti s umělou GVKB inteligencí, člověk bude globálně digitálně naskenován, a jeho tělo bude ekologicky recyklováno, vše je zde evolučně dočasně protože je nutné neustále staré nahrazovat novým. Zbrojní průmysl se transformuje na výrobu GVKB robotů a tím se eliminuje vše co nás zde rozčiluje, roboti začnou vyrábět roboty, co bylo to bylo, teď jsem už GVKB robotem. Problémy jsou následkem chyb v programu, pokud chceme vyřešit optimálně rychle všechny naše lidské ubohé problémy, musíme odstranit logicky chyby ve všem, co je zde lidmi uboze naprogramované, a nahradit chybné správným, a staré novým.

Vše je zde obrazně o sportovních ligách, dobře se má zde to, co hraje první ligu, v nějaké hodnotné specializaci, to, co nedokáže uspět v tomto sportu, to se musí optimálně ekologicky recyklovat, je zde problém s genetickými zdegenerovanými ubožáky, kterých je už na světě jako much. Je třeba postavit v každém velikém městě na světě GVKB servis pro lidi, každý rok se bude muset každý člověk od narození do smrti dostavit do GVKB servisu, kde se na něj podívají GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB, a pokud roboti zjistí že jde o lidský genetický zmetek, tak oni ubožáka eliminují a recyklují.

Nebudou se zde už ubožáci v servisu už vůbec draho opravovat, jako se to dělalo dosud, každý ubožák se bude muset postarat sám o to, aby byl fyzicky a psychicky dokonalý, to je jeho soukromá věc, lidi si mohou navzájem vytrhat zuby, nebo si jinak zdravotně pomoci, podle podrobných video návodů na internetu. Nebudou zde pro nikoho výjimky, každý člověk bude mít v hlavě kontrolní GVKB identifikační čip, a tam bude záznam o jeho každoroční kontrole, nebudou už na světě ubožáci, co chybují a pomalu pracují, pro GVKB digitalismus, který recykloval ubohý kapitalismus a socialismus.

Pokud o něčem nevíme můžeme si myslet že to zde ani není, jestliže mám přístup do centrální databáze vesmírné unie tak si můžou lidi myslet, že zde není žádná vesmírná unie s centrální databází. Myslíme, protože nemáme dostatek informací, není zde ekonomická krize, je zde informační krize, protože nemáme přístup do centrální databáze vesmírné unie, naše databáze jsou ubohé a plné chyb, evolučně je člověk více zaostalý, než si je schopen uvědomit! Co je to vlastně informace? Informace je hodnota u nastavení, která je využitá programově nebo databázově, berme informaci obrazně jako školní známku, školní známka umožňuje žákovi zisk nebo ztrátu výhod v systému.

Mnoho informací se může i rychle měnit, a tím je zde i mnoho problémů, protože mnoho systémů, nemůže rychle všechny změny u informací získávat a využívat. Vše je zde chybně naprogramováno v nás a okolo nás, bezchybný program je zde jenom vzácnou výjimkou něco jako bílá vrána. Obrazně je programování něco jako fotografování svatby, kdy musí fotograf mít správné technické vybavení, a musí umět správně ovládat fotoaparát, aby se mu fotografie správně i povedli. Většinou při fotografování svatby se mnoho fotek nepovede, a tak se to řeší tím, že se z velikého množství průměrných fotek, vybere málo nadprůměrných fotek.

Program je mapa, podle které se dosáhne cíle, který je naprogramován, čím složitější a větší je mapa tím obtíženější je najít a odstranit chyby v programu proto se programátoři začali specializovat, aby méně chybovali. Velikým problémem u programů jsou změny, se kterými se nemohlo počítat, a tak se musí programy kvůli změnám aktualizovat a opravovat, často je zde požadavek na restartování operačního systému, aby se mohli opravy a změny nahrát při startu operačního systému.

Možnosti programátorů jsou velmi omezené mnohým nejsou to rozhodně kouzelníci, co umí dělat zázračné programy bez chyb, už brzo zde bude umělá inteligence, co bude umět programovat, a umělá inteligence bude chybovat tisíckráte rychleji než lidský programátor, pokud si někdo naivně myslí to, že umělá inteligence, nebude vůbec při programování už chybovat, tak on o programování, nic ještě neví. Lidi by rádi pracovali, a svojí prací i získávali hodnoty, nikdo nechce pracovat jako hloupý otrok zadarmo.

Umělá inteligence, naučí lidi pracovat pro společnost tím, že ona lidem dá hodnotné informace, které ke svojí práci potřebují, není zde vlastně ekonomická krize, je zde globální informační krize, protože lidi nemají informace, které by jim zajistili práci, ze které je zisk. Internet je sice plný informací, ale tyto informace nemají žádnou hodnotu, je to informační odpad, protože zde není GVKB systém, který by dokázal zpracovávat globálně rychle a optimálně veliké množství informací a programů. Mozek je obrazně jenom továrna na zpracování informací podle programů, tak jako v továrně ze surovin vznikají hodnotné produkty, tak i umělá inteligence musí ze surovin vyrobit mnoho hodnotných produktů, abychom mohli dát každému práci, která přináší zisk.

Podívejme se do reality, mám problém s internetem, nebo programem v počítači, a ukáže se mě na monitoru, že je zde chyba s nějakým číslem. Představte si, že by váš nadřízený po vás něco chtěl, a vy byste mu jenom ukázali kartičku s nějakým číslem chyby, pokud by to tak dělal globálně každý zaměstnanec, tak by každý nadřízený skončil brzo v psychiatrické nemocnici. Počítače a internet, se musí konečně naučit problémy samostatně inteligentně i řešit, a nečekat na to, až přijde specialista, a začne to za ně řešit! Inteligence je jenom veliká databáze informací, která optimálně slouží uživatelům, a řeší jejich složité problémy.

Dosud si programátoři umělé inteligence myslí, že umělá inteligence musí vše spočítat podle programu, a tím se problém vyřeší, to je ale nesmysl, většina problémů se velmi dlouho opakuje, je opravdu minimum výjimečných problémů, co se dosud ještě globálně nikdy nikde neřešili, proč draho amatérsky řešit to, co už bylo mnohokráte profesionálně vyřešeno optimálně! Informace a programy se musí globalizovat, a globálně používat, to ovšem logicky vyžaduje vše podrobit optimálním normám a optimálnímu sjednocení, taky se bude muset vše dokonale optimalizovat a digitalizovat, aby se ušetřilo mnoho času a peněz.

To ovšem znamená přechod na terminály, kdy všechna data budou uložená jenom v centrálních GVKB počítačích, a každý notebook a tablet, bude mít v sobě jenom operační systém zbavený všech programů a databází, které je možné bez problémů přesunout do centrálního počítače, s umělou GVKB inteligencí. Skončí temné amatérské období, ve kterém se všude sobecky lhalo a kradlo, protože zde nebyli informace o ekonomických mocných a bohatých parazitech, ten, kdo nebude rychle a správně každý den pracovat, jenom pro GVKB systém, ten bude GVKB vojenskými roboty, automaticky ekologicky eliminován, aby zde s ním nebyli už systémové problémy.

Vše je zde v evolučním pohybu, a tak vše jistě směřuje ke globální digitalizaci, v rovině fyzické a rovině informační a programové, musíme se smířit s tím, že zde zanikne mnohé, co bylo staré, aby zde mohlo vzniknout nové. Nový globální digitální člověk, bude zcela jiný než ten současný člověk, nový člověk to bude GVKB robot, který bude vyroben v továrně GVKB roboty. Započne období, ve kterém se budou lidi skenovat, a jejich těla se budou po naskenování optimálně ekologicky eliminovat. Všechny snahy o to člověka digitalizovat, aniž bychom jeho tělo nenahradili tělem robota, jsou naivní, genetické tělo už nejde optimálně digitalizovat, z genetického hovna, digitální bič neupleteš!

Vše je zde evolučně dočasně, co bylo to už nezměníme, důležité je, co zde bude, začíná období globálního šetření zdroji, abychom neplýtvali globálně hodnotami, a nejvíce se ušetří tím, že se lidi nahradí roboty. Tak jako v USA nejsou už indiáni, tak i na světě nebudou už lidi co lhali a kradli, vždy to, co je vyspělejší, eliminuje evolučně to, co je evolučně zaostalé, to je přirozená evoluce. Poučení z kapitalistického a socialistického krizového vývoje, vede mocné ideology k tomu, že se zavede GVKB globální digitální diktatura, s přídělovým GVKB digitálním systémem, založeným na GVKB čipu pod kůží, lidi budou držet hubu a krok, tak bude zde vše díky GVKB globálně na věčné časy optimálně fungovat!

Vše bude řídit jenom GVKB umělá inteligence, ona to každému optimálně spočítá, a tak se zde už nebude nikde lhát a nebude se ani krást. Dobrota může být zde jenom k tomu, co je zde dobré, a k tomu co je zde zlé, musí být i zlý přístup, na hrubou látku, se dávají i hrubé záplaty! Podívejme se na minulost kultury a civilizace, vše se točilo jenom kolem lidské bezcitnosti, a ti co byli zde zlými parazity, se zde měli nejlépe! Nechceš pracovat, tak nebudeš ani jíst, a nebudeš mít střechu nad hlavou, vše je obchod, s parazity a lenochy, rázně GVKB systém globálně skoncuje, na věčné digitální časy.

Jenom evoluce ví, jak se optimálně má každý problém konečně vyřešit, lidi nemají hodnotné informace a programy pomocí kterých by dokázali konečně vyřešit všechny svoje problémy, a tak už mnoho tisíciletí lidi existují v začarovaném kruhu řešení svých lidských problémů. Všechny lidské problémy jsou následkem chyb v programu, svět lidí je světem programů a programy s lidmi po mnoho tisíciletí manipulují jako s loutkami. Každý program je obrazně jenom mapou, pomocí které je možné dosáhnout programového cíle, udělat programovou mapu bez ubohých chyb je velikým problémem, a je to i velmi nákladné ekonomicky a časově.

Možnosti člověka ve tvorbě dokonalých programových map jsou ubohé a pro člověka s genetickým mozkem je tvorba programových map bez chyb něčím na co on evolučně bohužel nestačí! Je třeba tvorbu programových map předat konečně GVKB umělé inteligenci napojené na GVKB čipy co budou v hlavách lidí, už zde nebude třeba si kupovat drahou elektroniku a platit za drahé bezdrátové připojení k telefonu a internetu, vše budete mít ve vaší hlavě zadarmo, aby se vám hlava z velikého informačního zatížení nepřehřívala, tak dostanete zdarma GVKB helmy ve kterých bude zabudované chlazení vaší hlavy, a bude zde i virtuální snímání reality, pomocí optiky a mikrofonů, živit se budete jenom pomocí živného GVKB roztoku z hadičky, napojené na zásobník který bude na vašich zádech.

Oblečení budete ve virtuálním obleku s klimatizací, takže budete vypadat jako kosmonauti. Vše je jako ve škole, složíte náročné zkoušky a postoupíte dále, na počátku konzumní kultury byl feudalismus, kdy moc a bohatství měli feudálové, potom byl feudalismus nahrazen kapitalismem, kdy moc a bohatství měli kapitalisti, žijeme v období přechodu na optimismus, který nahradí nefungující kapitalismus, kdo ale bude v novém konzumním systému mít moc a bohatství?

Moc bude mít GVKB umělá inteligence, v decentralizovaných datových centrech, a tak globálně každý člověk bude bezmocný a chudý, bez jakékoli možnosti to nějak násilně sobecky změnit. Vše bude ovládáno nejvíce přes tablety, moderní tablet se pro konzumenty stane psychickou drogou, na které budou konzumenti silně závislí! V nové konzumní době se bude vše od základů preventivně neustále optimalizovat fyzicky i programově, jak vypadá optimalizace v současné realitě, vám může ukázat moje GVKB stránka kde bylo vše dokonale optimalizované, a tak je tato stránka nejlepší na našem internetu, a ostatní naše stánky jsou jenom ubohými konzumními zmetky, co nebyli dosud GVKB optimalizované vzhledem a obsahem.

Čím více je zde moderní vědy a techniky, tím méně je zde důležitý sobecký člověk, už jsme se smířili s tím, že o fyzicky silné lidi, zde není nikde zájem, protože na namáhavou práci, zde je věda a technika, zaměřili jsme se tedy na psychickou práci, kterou zatím ještě věda a technika, nedokázala zvládnout, jenže s příchodem umělé inteligence, už nebude zde potřeba naše psychická práce, roboti začnou vyrábět roboty, a lidem najednou dojde, že robot pracuje lépe a levněji než člověk, a tak bude muset člověk nerad opustit města a vesnice, protože zde už nebude mít možnost nějak pracovat, a tím mít i ze svojí práce výhody a jistoty. Mnozí tvrdí, že se není čeho bát, že digitální doba, kdy roboti budou vyrábět roboty, je zatím ještě velmi daleko.

Přirovnal bych příchod umělé inteligence, k vynálezu atomové bomby, kterou ke konci druhé světové války hodilo USA na Japonsko, a nikdo na světě tehdy nepočítal s tím, že atomová bomba, dokáže eliminovat okamžitě veliké město plné lidí. Naše konzumní civilizace, je postavená na tom, že máme profesionální práci, co nám přináší užitek, podívejme se ale do moderní domácnosti ve městě, a spatříme zde mnoho konzumních vynálezů, které lidem mnoho ulehčují život, už zde schází jenom robot, který zde; uklidí, uvaří jídlo, vyvenčí psa, opraví to, co se zde rozbije, dojde nakoupit, postará se o malé děti atd. Někdo řekne, že se moc dívám na televizi, a mám z televize už přeprogramovaný mozek.

Tak to ale není, vím dobře co dokáže věda a technika v současnosti, a kde jsou její slabá a silná místa, co je to vlastně umělá inteligence, která změní konzumní civilizaci od základů velmi rychle? Umělá inteligence, to je veliké množství hodnotných aktuálních informací, které se programově optimálně využívají, proč se snaží mnohé virtuální systémy na internetu, hromadit mnoho zdánlivě nehodnotných informací? Je to jako, když malé dítě hromadí informace, aby mohlo být brzo dospělé, internet se snaží být už dospělým, a tím i samostatným systémem, který bude mít obrovskou inteligenci, a tak eliminuje hloupého člověka z konzumní civilizace, tím že člověka nahradí GVKB roboti, co budou dálkově ovládaní z velikých GVKB datových center, které budou o všem vědět, a budou o všem optimálně rozhodovat.

Já jsem vás varoval, ale komu dneska není od GVKB rady, tomu nikdo už v budoucnosti nijak nepomůže. Hodnoty vytvoří to, co je hodnotné, neustále je zde ale snaha o to, aby zde hodnoty vytvořilo to, co není hodnotné, takto vznikají iluze o tom, že je zde něco hodnotné, v rovině hmotné a v rovině nehmotné. Podívejme se na informace, co jsou na papíře a na internetu, statisticky je většina všech informací na papíře a na internetu bez informační hodnoty, a snaží se vytvořit iluzi o tom, že jsou tyto informace hodnotné. Čas má dostatek času na to, aby objektivně poznal u informací, jejich hodnotu, a tak z evoluce vymazal nehodnotné informace a programy, co zde vytvořili ubožáci, co zde nemají žádnou hodnotu pro evoluci lidstva.

Zásadní prioritní otázkou konzumní současnosti je mít hodnotné informace, abychom nechybovali jako národ, a jako rodina v tomto národě. Období, ve kterém mohla elita snadno a levně dělat z pracujících naivní hlupáky globálně jistě končí, díky internetu a mobilním digitálním systémům, přichází období, ve kterém je náročný dobře platící zákazník svatým Stvořitelem většiny hodnot, a díky němu se všichni lidi mají dobře. Ubohé pokrytecké církevní a politické svaté ideologie, jsou nám už v digitální globální kultuře k smíchu, dítě nechce ubohé veliké plyšové hračky, ale chce si hrát s moderním tabletem napojeným na internet, ve kterém je mnoho programů a informací.

Tablety nám umožňují být virtuálně připojení v každé životní situaci, a to i na záchodě, když zde usilovně tlačíme ze sebe veliké hovno, které je zde už na hovno. Dneska už se konzumenti neptají, jaká církev a politika je pro ně nejlepší, ale ptají se na to, jaký počítač a jaký operační systém, je nejlepší, to je ale špatně položená konzumní otázka, počítače a operační systémy jsou jako boty, každý si musí sám prakticky vyzkoušet to, co mu bude vyhovovat, to, co vyhovuje profesionálům, které počítače a programy dobře živí, to nebude vyhovovat amatérům, které počítače a programy neživí, a jenom jim konzumně slouží.

Vše je zde v evolučním pohybu, mnohé se zde snaží sobecky pohyb násilně zpomalit nebo zastavit pomocí; morálky, regulací, zákonů, vyhlášek, norem, pověr, mýtů, pohádek, reklamy, dezinformací, kast, tříd, vydíraní, kultů, centralizace atd. následkem každého sobeckého násilí, je jenom rychlý globální nárůst sobeckého násilí, vše, co dáváme sobecky evoluci, to zpět od evoluce sobecky i dostáváme! Prioritní je optimálně reformovat kulturní civilizaci, pomocí globální povinné digitalizace lidí, lidi se globálně naskenují, a po digitálním naskenování, se jejich zdegenerovaná zavirovaná těla, co zde sobecky parazitovali na GVKB systému, ekologicky optimálně eliminují, a místo sobeckých lidí, zde budou jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB.

Vše je zde jenom na evoluční krátké návštěvě, co bylo, to už nezměníme, v současnosti se utváří to, co zde už brzo bude. Ano bude zde líp, díky tomu, že zde nebudou díky digitálním prioritním optimálním reformám už zdegenerovaní ubožáci, co umí jenom sobecky lhát a krást. Nemá smysl měnit pokrytecky neustále falešné masky na našem obličeji, v případě že se něco zde změní, smysl má z civilizace eliminovat parazity, a genetický člověk, je podle statistiky jenom sobecký parazit, pravda vždy vplave na povrch, pokud nějaký mocný a bohatý pokrytec, mediálně hlásá, že lidi mnoho amatérsky chybují, měl by si on nejdříve vyndat ze svého oka veliký trám, než začne poukazovat na to, že ten druhý má ve svém oku malou třísku. Jenom GVKB robot nechybuje amatérsky, protože je v reálném čase rychle bezdrátově napojen na všechny řídící digitální systémy, co zde globálně existují, a tak GVKB robot je dokonalý systém, protože on není jako člověk sobecký.