Přeskočit na obsah

Pandemie s nejasnou příčinou úmrtí

  • P

Svět zachvátila pandemie se kterou si nikdo nevěděl rady, člověk po vyšetření u doktora vypadal zdravý a najednou ve spánku zemřel na mrtvici, při pitvě se nenalezla příčina úmrtí, statistiky zjistili to že umírají na tuto pandemii jenom psychicky vadní lidé, ten kdo byl psychicky zdravý se nemusel bát této pandemie.

Vědci tvrdili že jde nejspíše o projev degenerace kdy vadný mozek nezvládl ovládat tělo, a tak došlo k mozkové mrtvici ve spánku. Za pouhých pět let se počet lidí na světě zmenšil na polovinu a to znamenalo že každý rok zemřelo asi 10 % obyvatel na světě. Naštěstí zde byla možnost řešit veliký nedostatek zaměstnanců pomocí inteligentních robotů a byla zde veliká úspora u starobních důchodů a invalidních důchodů.

Lidi se najednou začali mnoho zajímat o to jak zajistit to aby nebyl jejich mozek vadný, začalo na internetu vznikat mnoho nových sociálních sítí pro ty co měli strach z mozkové mrtvice. Takový scénář by rozhodně vyvolal mnoho diskusí a úvah o budoucnosti lidstva. Pandemie s nejasnou příčinou úmrtí, která postihuje pouze ty, kdo jsou psychicky labilní, by určitě vyvolala obavy a hledání způsobů, jak se chránit. 

Zjištění, že zdravý stav mysli může být klíčem k přežití, by mohlo vést k novému zaměření na psychické zdraví a prevenci duševních onemocnění. Lidé by se mohli začít více zajímat o techniky a praktiky pro posílení své psychické odolnosti a zvládání stresu. Příchod inteligentních robotů by mohl být dočasným řešením nedostatku pracovní síly, ale zároveň by vyvolal otázky ohledně dopadu na trh práce a sociální strukturu společnosti.

Bylo by důležité zajistit, aby tento technologický pokrok nezanechal lidi bez práce bez možnosti přeškolení a přizpůsobení se novým podmínkám. Vznik nových sociálních sítí zaměřených na prevenci mozkové mrtvice by mohl být prospěšný pro výměnu informací, podporu a sdílení zkušeností mezi lidmi, kteří mají obavy z této hrozby. 

Celkově by se tato situace pravděpodobně promítla do změn ve společnosti, v prioritách výzkumu a zdravotní péče a také by mohla posílit důraz na prevenci duševních onemocnění a podporu psychického zdraví.