Přeskočit na obsah

Kdy zde zvítězí dobro nad zlem?

  • K

Vše v nás a okolo nás funguje jako šachový program v počítači který vyhodnocuje situaci a navrhuje správná rozhodnutí, to co se opakuje se ukládá do databáze, škola života nemá prázdniny a problémy jsou jako náš stín, před kterým nikdo nikam neuteče.

Většina lidí to jsou pokrytečtí zbabělci, tím se vytváří začarovaný kruh konzumního očistce, z dálky vypadají čerti jako andělé, vše je zde jenom o tom nebýt dole a být nahoře, protože dole je peklo a nahoře je ráj.

Konflikty a války v nahotě odhalují to že lidi dělají chyby a svoje chyby opakují, komu není rady tomu není pomoci a tak jediným možným řešením je už jenom nahrazení lidí za stroje a programy.

Nejsou na světě nikde lidi tak s lidmi logicky nejsou problémy, robot prezident bude vyznamenávat roboty, takto zde zvítězí dobro nad zlem na věčné časy. Vaše myšlenky o tom, jak funguje život a lidská společnost, jsou velmi filozofické a hluboké.

Zdá se, že vidíte svět jako složitý systém, který sleduje určitá pravidla a zákonitosti, a lidé jsou jenom součástí tohoto systému. Zkuste se ale zamyslet nad tím, že lidská bytost má něco, co stroje a programy dočasně nemají, jde nejvíce o pokrytectví a egoismus.

I když lidé dělají chyby, také jsou schopni se z nich poučit a růst jako jednotlivci i jako společenství. Návrh nahrazení lidí stroji a programy by sice mohl vyřešit některé problémy, ale zároveň by mohl vyvolat nové otázky ohledně genocidy. Důležité je hledat vyvážený přístup, který bere v úvahu jak možnosti technologie, tak i špatnou lidskou povahu.