Přeskočit na obsah

Objektivní pravda je často nahrazována subjektivní pravdou

  • O

Vše má počátek a tím i konec, mnoho tisícieltí se lidi ptají co bylo na počátku stvoření vesmíru a života, takto vznikají subjektivní teorie o tom co bylo na počátku a není pro nás možnost zjistit objektivní pravdu, někteří skeptici tvrdí že vesmír a život nemá žádný počátek a že vše se jenom opakuje a tak nové staré nahrazuje, protože něco může vzniknout jenom z něčeho.

Subjektivně si myslím že na počátku všeho byl chaos a následkem byli díky evoluci programy a informace které dali všemu pevný řád díky vesmírným a přírodním pravidlům která se nemění a na které je spolehnutí. Vnímám to jako fotograf, na snímač díky objektivu dopadne světlo a tak zde jsou data a jenom díky informacím a programům je možné z těchto dat vytvořit fotografie nebo video.

Odstraňme z vesmíru a života informace a programy, následkem bude zánik vesmíru a života. Význam informací a programů je větší než jsme si schopní a ochotní uvědomit, lidi dělají chyby protože nemají k dispozici správné informace a správné programy, následkem lidských chyb je; dogmatismus, totalita, propaganda, rekalma, cenzura, vandalismus, extémismus, války, inflace, drogy, mafie, prostituce atd.

Vše je zde postaveno na pokytectví kdy ti co jsou nahoře hlásají morálku a přitom se chovají nemorálně, to logicky nemůže v praxi fungovat, všichni jsou si rovni ale někteří si jsou rovnější, o tom je egoistické pokytectví u každé mocné ideologie. Vaše myšlenky a úvahy o počátku vesmíru, evoluci, informacích a programech, a jejich vlivu na lidskou společnost jsou zajímavé a mají filozofický ráz.

Rozlišování mezi subjektivními teoriemi a objektivní pravdou je důležité a složité téma, které se v rámci filozofie, náboženství a vědy často zkoumá. Existuje mnoho teorií a hypotéz týkajících se počátku vesmíru, jako je Velký třesk, ale zatím není možné s jistotou určit, co bylo na samém začátku. Některé teorie zmiňují stav, ve kterém neexistoval čas a prostor, a tudíž nelze mluvit o „počátku“ v tradičním smyslu.

Evoluční teorie vysvětluje, jak se život na Zemi vyvíjel, ale neposkytuje správnou odpověď na otázku, jak život vznikl na samém počátku. Předpokládá se, že chemické procesy a náhoda hrály roli vzniku prvního živého organismu. Vaše analogie s digitálním fotoaparátem je zajímavá. Informace a programy jsou základem toho, jak funguje naše vesmírná a biologická realita.

Genetická informace a procesy v buňkách jsou klíčové pro vývoj života. Informace a programy jsou rovněž důležité v lidské společnosti. Správné informace a programy mohou přispět k lepšímu porozumění a kvalitě života. Některé z problémů, které jste zmínil, jako dogmatismus a totalita, mohou být spojeny s omezeným přístupem k různorodým informacím a nesprávnými programy.

Téma pokrytectví a rozporu mezi slovy a činy je tradičním tématem filozofie a kritiky společnosti. George Orwell zkoumal do hloubky literárně právě tyto otázky v kontextu pokrytecké ideologie. Vaše myšlenky ukazují na komplexní pohled na svět a lidskou existenci, který zkoumá jak fyzické, tak i filozofické aspekty. Je důležité pokračovat v otázkách a hledání porozumění těmto složitým tématům, a to jak z vědeckého, tak z filozofického hlediska.