Přeskočit na obsah

Socialismus a komunismus byl založen na sociální politice

  • S

1
Podívejme se na fotografování, aby se nám fotky povedli musíme umět fotografovat a umět fotoaparát srávně nastavit i za cenu vypnutí automatiky.
2
Tak jako fotograf nastavuje fotoaparát tak ekonom nastavuje ekonomiku a politik nastavuje politiku.
3
Problémem je vždy automatika, která správně nefunguje protože situace není ideální, v současnosti všude slyšíme o problémech u ekonomiky a politiky, které se optimálně globálně neřeší, příčinou je to že nedokážeme vypnout automatiku a přejít na manuální ovládání.
4
Klasicky řečeno, ryba smrdí od staré hlavy, která zde vše řídí a snaží se vše nastavit na automatiku, nemáš díky svojí pitomosti peníze, tak ti sociální společnost peníze poskytne, abys netrpěl nedostatkem peněz.
5
To je zásadní chyba u sociální politiky, ti co nejvíce mediálně křičí, většinou dosatnou i nejvíce peněz od společnosti.
6
Dobrý hospodář se dobře stará jenom o to z čeho má užitek a tak nezalévá plevel a nekrmí parazity.
7
Podívejme se do přírody zde není možná nikde sociální politika, neseženeš si vodu a potravu tak zemřeš žízní nebo hlady a nikoho to nezajímá!
8
Socialismus a komunismus by založen na sociální politice a proto systémově zkrachoval, dobrotu si zde musí každý zasloužit, čiň zlým lidem dobře a oni se ti zlem odmění, bylo a bude.
9
Cesta k lepší ekonomické a politické budoucnosti je v globální kontrole lidí a organizací, pomocí umělé inteligence a autonomních robotů!
10
Ano, organizace a lidi totiž dělají amatérské chyby a nedokážou se rychle ze svých chyb poučit.
11
Tímto nechci říct, že je potřeba se vzdát lidského rozhodování a svrchovanosti, je nutné jen najít cestu, jak kombinovat schopnosti člověka a stroje, tak, aby se zbavili špatného a nechali si to dobré.
12
Vždyť ani profesionální fotografové nepoužívají pouze manuální ovládání, používají ho spolu s automatickým, aby dosáhli co nejlepšího výsledku.
13
Je jasné, že změna není jednoduchá a je spojena s řadou obtíží, ale měli bychom mít na paměti, že cesta k lepší budoucnosti leží před námi a my musíme jít vpřed.
14
Ať chceme nebo ne, budoucnost je tady a s ní i nové technologie a nové výzvy, kterým musíme čelit a naučit se je využívat k našemu prospěchu.
15
Abyste si zde zasloužili dobrotu, musíte ukázat, že ji opravdu potřebujete a že jste ochotni se učit a zdokonalovat.
16
Automatika má své místo, ale nesmíme na ní příliš spoléhat a ignorovat skutečnost, že je potřeba i lidské ruky a lidského rozumového úsudku.
17
Potřebujeme také pochopit, že stejně jako fotograf řeší problémy s expozicí a ostřením, tak i my musíme řešit své vlastní problémy, a ne spoléhat, že je někdo jiný vyřeší za nás.
18
Rozhodování by mělo být založeno na informacích a datových analýzách poskytnutých umělou inteligencí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat v našich rukou. Musíme se naučit, jak správně a efektivně využívat automatiku a technologie, aniž bychom ztratili kontrolu nad tím, co se děje.
19
A konečně, přestože dobrotu si zde musí každý zasloužit, musíme také pochopit, že nikdo z nás není dokonalý a všichni děláme chyby. Musíme se naučit být trpěliví a soucitní, tak jak bychom chtěli, aby jiní byli k nám.
20
Pamatujme na to, že cesta k lepší budoucnosti kde nejsou s lidmi už problémy, leží v našich rukou a je na nás, jak ji optimálně využijeme.

%d bloggers like this: