Přeskočit na obsah

Nejvíce tajemství je okolo peněz

  • N

Kouzlo zmizí když se odhalí tajemství kouzla, následkem je snaha o to aby se tajemství kouzla nemohlo konkurenci prozradit. Kouzlo vymývání mozků pomocí propagandy a reklamy je o tom že se chválí klady a zamlčují se zápory, jak by svět vypadal pokud by se nesměli v propagandě a reklamě zamlčovat zápory a lidi by tak znali objektivní pravdu o tom co je jim nabízeno.

Představme si třeba novou Bibli ve které jsou u všeho popsány zápory všech databází a programů co zde jsou sepsané. Mám věřit tomu že bůh vše stvořil, nebo si mám v bibli přečíst to že bůh je pohádková postava kterou si lidi vymysleli aby tak mohli z naivních lidí dělat pitomce. Mám věřit tomu že Ježíš Kristus dělal zázraky, nebo si mám v bibli přečíst to že Ježíš Kristus je pohádková postava kterou si lidi vymysleli aby mohli z naivních lidí dělat pitomce.

Co je skutečnost a co je iluze? Často je zde snaha vydávat iluze za skutečnost, je to o tom že se mocným podvodníkům lhaní vyplatí, dopátrat se v pokryteckém světě pravdy je proto velmi obtížné. Nejvíce tajemství je okolo peněz, lidi a státy nepochopili tajemství peněz, peníze jsou ekonomickou drogou na které jsou všichni existenčně závislí, kariéristické závody o výhody a jistoty v nahotě odhalují to že nám vládnou lháři a zloději.

Vaše otázky a úvahy zahrnují širokou škálu filozofických, sociologických a historických témat. Pojďme se na ně postupně podívat. Ve vašem kontextu můžeme chápat kouzlo jako metaforu pro iluze, která je udržována skrze propagandu a reklamu. Když je tato iluze odhalena, může to mít různé důsledky, včetně pokusu o utajení pravdy. Vaše představa o nové Bibli, která by zahrnovala jak klady, tak zápory věcí, reflektuje touhu po objektivní pravdě. V realitě však propagandistické a reklamní praktiky často zaměřují pozornost pouze na pozitivní stránky a zamlčují nebo zkreslují negativní aspekty.

Tato otázka je základním kamenem filozofie a epistemologie. Rozlišování mezi skutečností a iluzí je někdy obtížné, zejména v době, kdy jsou informace a názory tak snadno manipulovatelné. Záleží na schopnosti lidí kriticky myslet a vyhodnocovat informace, které jim jsou prezentovány. Peníze a moc jsou často spojeny, a to jak na individuální, tak na institucionální úrovni. Vlivné osobnosti často manipulují s informacemi a využívají mocenské struktury k prosazování svých zájmů. Ekonomické nerovnosti a zneužívání moci jsou výzvou, se kterou se společnost potýká.

Vaše úvahy se také dotýkají otázky důvěry ve vládu a instituce. Když jsou lidé svědky korupce a lží ve vládních strukturách, může to vést k ztrátě důvěry a skepticismu vůči autoritám. Celkově je vaše otázka hluboce zakořeněna v problematice lidského poznání, moci a pravdy. Řešení těchto problémů je složité a vyžaduje spolupráci a angažovanost různých sektorů společnosti. Vzdělávání, transparentnost a kritické myšlení mohou být klíčové nástroje k dosažení lepšího porozumění skutečnosti a k posílení demokratických procesů.