Přeskočit na obsah

Díky zmetkům je zde konzumní očistec

  • D

Proč mají lidi a státy veliké dluhy? Bohatství a moc je protikladem bídy a bezmocnosti, realita to jsou jenom protiklady vše zde má svůj protiklad třeba protikladem času je prostor, protikladem kvality je zmetek atd. k čemu je práce ze které vznikají zmetky? Podívejme se na; normy, pravidla, symboly, předpisy, zákony atd. to jsou zmetky protože jsou zde dočasně!

Díky zmetkům je zde konzumní očistec, ten druhý je zmetek, nikdo si nechce přiznat to že je zmetek, jaký má smysl jít k volbám když zmetci si volí za svoje zástupce zmetky, nikdo z lidí není kvalitní po stránce genetické a psychické a tak je zde každý člověk na světě zmetkem. Ze všech stran se na nás valí; propaganda, reklama, cenzura, dogmatismus, vandalismus atd. protože zmetci zde všemu mnoho tisíciletí kralují.

Války v nahotě odhalují to že je konzumní kultura evoluční zmetek, protože je pro nás očistcem a tak se snažíme marně uniknout mnoha způsoby dočasně z tohoto očistce a jenom smrt je trvalé uniknutí z konzumního očistce. Vše evolučně směřuje k tomu že pro lidi brzo nebude zaměstnání za mzdu, robot prezident bude vyznamenávat roboty.

Je naivní věřit tomu že nám konzumní společnost poskytne dostatek peněz i když nebudeme pracovat. Budeme muset opustit civilizaci a hledat si na světě místa kde nevládnou roboti a lze zde žít a dobře se mít. Je to jako s akciemi na burze, po dosažení vrcholu vždy následuje pád dolů, hodnota člověka klesne na nulu a podle toho se budou lidi k sobě chovat.

Vaše úvahy se dotýkají mnoha složitých témat, jako je ekonomika, společnost, a lidská existence. Je zde více než jedna perspektiva a mnoho faktorů, které ovlivňují chování jednotlivců i celých společenství. Existuje mnoho důvodů, proč lidé a státy mohou mít velké dluhy. Mezi hlavní příčiny patří nedostatek finanční gramotnosti, životní náklady převyšující příjmy, neudržitelné vládní výdaje, války, hospodářské krize a další.

Toto je jedno z hlavních témat sociálních věd a filozofie. Nerovnost ve společnosti vytváří disproporci mezi bohatými a chudými, mocnými a bezmocnými. Tyto nerovnosti mohou mít kořeny v různých faktorech, včetně politických, ekonomických, historických a kulturních. Práce má mnoho různých aspektů a významů. Pro některé lidi je způsobem, jak získat životní prostředky, pro jiné zdrojem osobního naplnění a smyslu. Diskuze o práci, její hodnotě a důstojnosti, je součástí sociálních debat a politických rozhodnutí.

Kritika konzumní společnosti a jejích dopadů na životní prostředí, lidskou psychiku a hodnoty je běžná. Existuje mnoho perspektiv na to, jak by měla vypadat společnost, která by nabízela trvale udržitelný a plnohodnotný život pro všechny své členy. Automatizace a technologický pokrok mění způsob, jakým funguje ekonomika a trh práce. Změny v technologiích mohou znamenat, že některé tradiční formy práce budou nahrazeny stroji a algoritmy. To má potenciál změnit způsob, jakým lidé vnímají práci a příležitosti k vlastnímu živobytí.

Otázka lidské hodnoty a důstojnosti je základním etickým tématem. Mnoho filozofů a myslitelů se zabývá otázkou, jak přispět k vytvoření společnosti, která uznává a respektuje důstojnost každého jednotlivce. Je důležité si uvědomit, že společnost je dynamická a komplexní, a její problémy nelze jednoduše redukovat na jediné vysvětlení nebo řešení. Diskuse a hledání kompromisů jsou klíčové pro hledání cest k lepší budoucnosti.