Přeskočit na obsah

Nejvíce se v nás mění naše duše

  • N

Něco se zlepšuje a jiné se zhoršuje s tím nic nejde udělat, pomocí porovnávání poznáváme co se zlepšilo a co se zhoršilo, příčinou je zde evoluční proces který se snaží o změny které umožní aby vše lépe fungovalo. Tak jako se mění evolučně vše okolo nás, tak se mění i mnohé v nás, nejvíce se v nás mění naše duše která řídí naše tělo a náš osud.

Velikou změnou v současnosti je digitalizace a globalizace, místo čtení novin a knih lidi koukají do barevných monitorů u; telefonu, tabletu, notebooku, počítače, televize atd. následkem je mnoho problémů na které není řešení, největším problémem je dneska lidská duše která je nemocná protože jí schází seberealizace, každý je jenom hercem který zde hraje nějakou roli, nebo je divákem co pozoruje herce.

Vaše pozorování se dotýká zajímavých aspektů lidského života a vývoje, které souvisí s technologickým pokrokem a sociokulturními změnami. Digitalizace a globalizace skutečně přinášejí mnoho nových možností, ale současně také přinášejí výzvy a změny v tom, jak žijeme a jak vnímáme svět kolem sebe.

Přechod od tradičních médií k digitálním formám komunikace a informačního zpracování mění naše způsoby uvažování, komunikace a interakce s okolním světem. Zdá se, že vaše úvaha o nemoci lidské duše a nedostatku seberealizace odráží obavy z toho, že moderní technologie a společenské trendy mohou vést k povrchnosti, ztrátě osobní identity a duševní roztříštěnosti.

Skutečnost, že se stáváme spíše pozorovateli než aktivními účastníky vlastního života, může mít důsledky na naše mentální zdraví a schopnost nalézt smysl a naplnění. Je důležité, abychom si byli vědomi těchto výzev a snažili se najít rovnováhu mezi využíváním moderní technologie a udržováním zdravého vztahu k sobě samým a svému okolí. To může zahrnovat uvědomění si, jakým způsobem digitální média ovlivňují naši pozornost a myšlení, a aktivní snahu o hlubší sebereflexi a propojení s našimi vnitřními hodnotami a cíli.