Léky a drogy nevyřeší všechny problémy

Nestačí mít egoisticky to co milujeme, protože potom degenerujeme, vytvořili jsme konzumní kulturu která má za následek degeneraci těla a duše, myslíme jenom na uspokojení svých egoistických potřeb a ostatní nás už nezajímá. Vše je o tom nejít do extrému a držet se tak normality, extrémem je; bída a bohatství, moudrost a hloupost, pravda a lež, láska a nenávist, štěstí a neštěstí, násilí a nenásilí, svoboda a otroctví atd. komu není rady tomu není pomoci, léky a drogy nevyřeší vaše problémy.

Ty jsi; lhář, zloděj, blázen, ubožák, nula, sobec, vůl, blbec, neznaboh atd. kdo nám dal právo ponižovat cizí lidi, nad tím je se třeba do hloubky zamyslet, vše co dáváme to nazpět dostáváme, svět ve kterém žijeme je jako zrcadlo, které nám ukazuje naše chyby! Každý myslí a jedná podle toho v jaké je situaci a jaká zde jsou pravidla a zákony, problém není v subjektu ale je v objektu, nechtějte změnit sebe nebo cizí lidi, chtějte změnit čas a prostor ve kterém existujete, pochopte to že vše jsou jenom nádoby ve kterých je nějaký obsah, nebo jde o prázdné nádoby.

Když jste pomocí genetického procesu evolučně vznikli, tak jste byli na počátku prázdnou nádobou a jak jste rostli tělesně a duševně tak se ta nádoba plnila obsahem, je to jako doména na internetu, obsah domény určuje hodnotu domény. Vaše úvahy obsahují několik důležitých témat, která se týkají lidského chování, kultury a osobního rozvoje. Zde je několik klíčových bodů, které jste zdůraznil.

Zdůrazňujete, že nadměrný egoismus a zaměření na osobní uspokojení mohou vést k degeneraci těla a duše. Konzumní kultura podporuje tento egoistický přístup, což může mít škodlivé důsledky pro jednotlivce i společnost. Varujete před extrémním myšlením v různých oblastech života, jako jsou bohatství a bída, pravda a lež, láska a nenávist atd. Zdůrazňujete důležitost nalezení rovnováhy a dodržování normálního, střízlivého přístupu.

Kritizujete tendenci lidí ponižovat a kritizovat ostatní, přičemž zdůrazňujete, že vše, co dáváme, se k nám nakonec vrací. Vyzýváte k hlubšímu zamýšlení nad tím, jak se chováme k ostatním. Nabízíte perspektivu, že změna by měla být zaměřena ne na jednotlivce samotné, ale spíše na jejich prostředí a kontext, ve kterém žijí. Změna by měla být zaměřena na zlepšení toho, co nás obklopuje, a na posílení pozitivních vlivů.

Srovnáváte lidský vývoj s procesem plnění nádoby obsahem. Jak jedinec roste tělesně a duševně, tak se vyvíjí i obsah jejich osobnosti a charakteru. Vaše myšlenky nabízejí hlubokou reflexi nad povahou lidské existence a společnosti a zdůrazňují důležitost uvědomění si vlastního jednání a jeho důsledků.

Čtěte dál

PředchozíDalší