...
Přeskočit na obsah

Zajímáme se o to, kdo je u nás; nejbohatší, nejmocnější, nejpopulárnější atd. kdo u nás nejlepší člověk to nikoho nezajímá, dokonce ani nevíme, jak bychom mohli vybrat toho, kdo je objektivně nejlepším člověkem? Pokud bychom našli správný způsob, jak najít nejlepšího člověka, tak bychom pochopili to, že nejlepší člověk není takový, jak si jej představujeme, ptali bychom se, proč je ten člověk nejlepší, když není; mocný, geniální, bohatý, populární, krásný atd.

Třeba by byl nejlepším člověkem u nás obyčejný prodavač v obchodě, ono totiž nejde jenom o to, jak člověk z dálky vypadá, ale jde o to, jak vypadá z blízka. Mohl bych zde uvést nějaká jména nejlepších lidí u nás, ale to by bylo chybou, jenom čas má dost času na to, aby on poznal v roce 2122 kdo u nás byl v roce 2022 nejlepším člověkem, dneska nám čas může odhalit kdo byl nejlepším člověkem u nás v roce 1922 nechám na vás abyste si sami zjistili, kdo tehdy byl nejlepším žijícím člověkem, třeba to byl zase jenom obyčejný prodavač, o kterém nic nevíme.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.