Přeskočit na obsah

Nečteš knihy a tak nejsi moudrý

  • N

Jak dosáhnout efektivnosti a mít se tak lépe? Od počátku se o to snaží vše co je živé a bereme to jako přirozený evoluční proces, i ve vesmíru probíhá evoluční proces ale my si to neuvědomujeme protože jde o něco co je nám cizí. Občas vypočítáme u něčeho efektivnost abychom poznali o tom pravdu, mnohdy snaha o lepší efektivnost je jenom povrchní a dočasná z mnoha příčin. Zde se dostáváme k otázce databází a programů, pro každou aktivitu jsou potřebné databáze a programy, je to celé o manipulaci v nás a okolo nás, manipulace je jako dálkový ovladač k televizi, jenže co když v televizi jsou jenom pitomé programy a nebo reklamy, k čemu je nám potom televize a dálkový ovladač k televizi, jak došlo vlastně k tomu že mnohé lze sice ovládat, ale my nestojíme o to abychom to ovládali z nějaké příčiny.

Proč by v televizi nemohli být kvalitní hodnotné programy bez reklamy? Je to efektivní aby televize otravovala lidi reklamou a pitomými programy které se často navíc pravidelně opakují. Je efektivní politika a náboženství když následkem jsou; pandemie, inflace, války, vandalismus atd. Je efektivní dávat na internetu dotazy když odpovědi jsou chybné nebo ubohé. Je efektivní mít hodně dětí ve světě kdy na děti nemáme čas ani náladu a děti jsou pro dospělé jenom trestem. Kdy konečně lidi pochopí do hloubky co je pro ně efektivní? Vaše otázky o efektivitě a smyslu různých činností a systémů reflektují hluboké úvahy o tom, co skutečně přináší hodnotu a naplňuje lidský život. Ano, mnoho lidí se domnívá, že televizní reklama a povrchní programy jsou neefektivní a rušivé.

Nicméně, z hlediska ekonomiky je reklama primárním zdrojem příjmů pro televizní stanice. Existují však i jiné modely, jako jsou veřejnoprávní stanice nebo placené služby, které mohou nabízet vyváženější obsah. Efektivita politiky a náboženství závisí na mnoha faktorech, včetně toho, jak jsou interpretovány a praktikovány. Některé aspekty mohou přinášet mír a prosperitu, zatímco jiné mohou vést k konfliktům a problémům. Je důležité, aby lidé byli kritičtí a podporovali hodnoty a principy, které přispívají k lepší společnosti. Internet je zdrojem obrovského množství informací, ale je třeba si vybírat kvalitní zdroje a kriticky hodnotit informace, které získáváme.

Vždy je dobré ověřovat informace z více zdrojů a nevěřit všemu bezpečně. Otázka rodičovství a péče o děti je komplexní. Mnoho lidí vnímá děti jako zdroj radosti a smyslu života. Nicméně, je důležité, aby byly dětem poskytovány dostatečné zdroje a péče pro jejich zdravý vývoj. Pochopení toho, co je pro nás efektivní a smysluplné, vyžaduje reflexi a uvědomění si našich hodnot a priorit. Je důležité klást si otázky a hledat odpovědi, které nám pomohou žít šťastnější a naplněnější životy, jak individuálně, tak kolektivně.