Přeskočit na obsah

Násilí je extrém a každý extrém je spojen s problémy

  • N

Tam kde existuje život tam je i běžné násilí, válka je ukázkou toho co dokáže násilí člověka k člověku, násilí není jenom fyzické existuje i psychické násilí. Násilí není jenom mezi lidmi a organizacemi, s násilím se setkáme běžně i ve vesmíru i když my toto násilí nevnímáme jako násilí, ale jako něco normálního a přirozeného. Každé násilí je použití síly k tomu aby se dosáhlo něčeho, čeho by se nedosáhlo, pokud by se nepoužilo násilí. Pokud by zde nebylo možné použít násilí tak by zanikl vesmír a život, násilí je protikladem nenásilí, násilí není zlé jak je nám tvrdí morálka, násilí je extrém a každý extrém je spojen s problémy. Vědci zkoumali co je příčinou násilí a dospěli k tomu že příčinou každého násilí je zlá situace, vše zde jsou příčiny a následky.

Pokud je predátor nasycený a nikdo jej neohrožuje tak není predátor zlý, pokud chceme eliminovat u lidí násilí tak je třeba zajistit to že se lidi budou mít dobře po stránce fyzické a psychické, trestat lidi za to že jsou zlí je chybou. Vaše stanovisko o násilí je zajímavé a má hluboký filozofický rozměr. Zdá se, že se zabýváte nejen fyzickým násilím, ale i jeho psychologickými a sociálními aspekty. Nicméně, některé body ve vašem textu by mohly být podrobněji diskutovány. Začněme tím, že násilí není pouze fyzické, ale existuje i psychické násilí. Souhlasím s tímto tvrzením. Psychické násilí může mít dlouhodobé a devastující účinky na oběť, ačkoli není viditelné tak snadno jako fyzické násilí.

Tvrdíte, že každé násilí je použití síly k dosažení cíle, který by nebylo možné dosáhnout jinak. Toto tvrzení je diskutabilní. Existují alternativní způsoby řešení konfliktů a dosahování cílů, které nevyžadují použití násilí. Diplomacie, komunikace a mírová jednání jsou často účinnými nástroji k dosažení společného porozumění a řešení konfliktů. Tvrdíte, že pokud by nebylo možné použít násilí, vesmír a život by zanikly. Toto tvrzení je velmi spekulativní a nedoložené. Existuje mnoho jiných faktorů a procesů, které ovlivňují existenci vesmíru a života na Zemi, a násilí není nezbytným předpokladem pro jejich fungování.

Pokud jde o tvrzení, že příčinou každého násilí je zlá situace, existuje mnoho různých faktorů, které mohou přispět k násilí. Sociální, ekonomické, politické a psychologické faktory mohou vytvářet prostředí, ve kterém se násilí může objevovat. Je důležité zkoumat tyto faktory a hledat způsoby, jak jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady na společnost. Celkově lze říci, že vaše stanovisko k násilí obsahuje řadu zajímavých myšlenek a tezí, ale mnohé z nich by vyžadovaly další zkoumání a diskusi, aby bylo možné dosáhnout komplexnějšího porozumění této složité problematiky.