Přeskočit na obsah

Nárůst cen při absenci zvýšení mzdy otroka zajišťuje skryté, nepozorovatelné okradení otroků

  • N

Může se zdát, že nemáme všichni obojky na krku, ale v moderním parazitním systému je člověk spoután na rukách a nohách mnoha jinými, ne železnými okovy. Neznalost, ideologie konzumu, ekonomická závislost a další úspěchy civilizace. Ekonomické donucení otroků k trvalé práci. Moderní otrok je nucen pracovat bez přestávky až do smrti, protože peníze vydělané otrokem za jeden měsíc stačí na zaplacení bydlení za měsíc, jídla za měsíc a cestování za jeden měsíc. Protože moderní otrok má dostatek peněz vždy jen na měsíc, je moderní otrok nucen pracovat celý život až do smrti.

Důchod je také velkou fikcí, protože otrok důchodce dá celý svůj důchod za bydlení a jídlo, a otrokovi důchodci nezbydou žádné peníze nazbyt. Druhým mechanismem skrytého nátlaku otroků k práci je vytvoření umělé poptávky po zboží, které se otrokovi vnucují pomocí televizní reklamy, práce s veřejností, umístěním zboží na určitých místech v obchodě. Moderní otrok je vtažen do nekonečného závodu o novinky, a proto je nucen neustále pracovat. Třetím skrytým mechanismem ekonomického nátlaku moderních otroků je úvěrový systém, s, pomocí kterého jsou moderní otroci stále více vtahováni do úvěrového otroctví, prostřednictvím mechanismu úroků z půjčky.

Čtvrtým mechanismem, jak zajistit, aby moderní otroci pracovali pro skrytého otrokáře, je mýtus o státě. Moderní otrok si myslí, že pracuje pro stát, ale ve skutečnosti otrok pracuje pro otrokáře, peníze otroka jdou do kapsy otrokářů a koncept státu se používá k vymývání mozků otroků, aby otroci nepokládali zbytečné otázky typu, proč otroci pracují po celý svůj život a stále jsou chudí? A proč otroci nemají podíl na zisku? A komu konkrétně se převádějí peníze, které zaplatili otroci ve formě daní? Pátým mechanismem skrytého nátlaku otroků je mechanismus inflace.

Nárůst cen při absenci zvýšení mzdy otroka zajišťuje skryté, nepozorovatelné okradení otroků. Tímto způsobem je moderní otrok chudším stále víc. Šestým skrytým mechanismem je donutit otroka, aby pracoval zdarma, zbavit otroka finančních prostředků na přestěhování a nákup nemovitostí v jiném městě nebo jiné zemi. Tento mechanismus nutí moderní otroky pracovat v jednom podniku a tolerovat otrocké podmínky, protože otroci prostě nemají jiné podmínky a nemají kam utéct.

Sedmý mechanismus, který nutí otroka pracovat zdarma, je utajování informací o skutečné hodnotě práce otroka, skutečné hodnotě zboží, které otrok vyrobil. A podíl platu otroka, který otrokář sebere prostřednictvím účetního mechanismu, přičemž využívá nevědomosti otroků a nedostatku kontroly nad přidanou hodnotou, kterou si otrokář bere pro sebe. Aby moderní otroci nepožadovali svůj podíl na zisku, nepožadovali vrácení toho, co vydělali jejich otcové, dědové, pradědové, prapradědové atd. Jsou zatajována fakta o rozkradení zdrojů do kapes otrokářů, tyto zdroje byly vytvořeny četnými generacemi otroků za tisíciletou historii.