...
Přeskočit na obsah

Nejvíce milujeme to, co nám dělá dobře nebo to co je nám vzorem, láska je vždy obchodní vztah, kterému dáváme priority, dobře se prodává to, co lidi milují, a tak to nepotřebuje reklamu. To, co lidi milují záleží na situaci nebo organizaci něco lidi milují krátce a jiné lidi milují dlouze. Velmi populární jsou dlouho mrtví spasitelé, co lidem nabízejí spasení pomocí jejich svatého učení, nejznámějším mrtvým spasitelem je božský stvořitel vesmíru a života kterého si náboženství vymysleli, aby mohli tak snadno dělat z věřících pitomce.

Každá populární lidská ideologie je o propagandě a cenzuře, začíná to pohádkou a končí to politikou ve které si neznabozi hrají na boha. Pravým spasitelem je jenom smrt, protože dokud máme tělo tak máme problémy, nechceš mít problémy tak odejdi trvale z tohoto pekelného očistce do ráje ve kterém není toužení a soužení, nevěřte tomu že pro vaše tělo a vaši duši existuje v pekle někde ráj který je dobře před vámi utajený.

Každý člověk je zde jenom materiálem na evoluční pokusy, a proto zde není pro nikoho za života ráj! V pekle jsou; války, revoluce, konflikty, soudy, vězení, mučení, popravy, pandemie, inflace, vandalismus, protekce, korupce, propaganda, cenzura atd. pochopte to, že v pekle nejsou nikde andělé a pokud jako čerti jdete k volbě prezidenta pekla, tak na kandidátkách jsou jenom čerti, proto po volbách není čertům v pekle líp.

Aby se v pekle mohli zaplatit moderní zbraně a moderní armády, tak se musí čertům v pekle zdražit to na čem jsou čerti závislí, zájem velikého je nad zájmem malého, v pekle není kapitalismus, v pekle je u moci kariérismus!

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.