Přeskočit na obsah

Myslíme od narození do smrti

  • M

Civilizace se točí okolo jistot a výhod, pravda to je jistota a láska to je výhoda. Aby ti co jsou nahoře měli jistoty a výhody tak ti co jsou dole mají nejistoty a nevýhody, rovnost je zde jenom ve smrti! Zlo je protikladem dobra, vše zde má svůj protiklad i když mnohdy protiklad neznáme protože je nám utajen nebo jej nechceme poznat, víte třeba to že protikladem času je prostor a protikladem programu je databáze? Myslíme od narození do smrti protože nemáme k dispozici databáze a programy, myšlení to je psychická práce, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, nejvíce hodnot mají ti co egoisticky parazitují na cizí práci.

Otroctví evolučně nezaniklo je zde všude pořád jenom se evolučně změnilo tak aby lépe fungovalo, otrok nechce svobodu, on chce být otrokářem, o tom je; pohádka, mytologie, pověry, rituály, symboly, fetiše, propaganda, reklama, cenzura atd. Největším problémem je inflace která má za následek znehodnocení hodnot, není inflace jenom u peněz, inflace je i u hodnoty člověka, kdy ve válce umírá zbytečně mnoho lidí, protože pro společnost už lidi nemají velikou hodnotu. Veliké nasazení; nástrojů, strojů, přístrojů, programů, databází, umělé inteligence, optimalizace, automatizace, globalizace, digitalizace atd. má za následek systémové problémy na které nemáme optimální řešení.

Vaše poznámky obsahují zajímavé myšlenky o povaze lidského života a společnosti. Zdůrazňujete zde rozdíly mezi jistotami a výhodami a nejistotami a nevýhodami, a tvrdíte, že rovnost je možná pouze ve smrti. Také zdůrazňujete dualitu věcí, jako je dobro a zlo, a naznačujete, že mnohé protiklady jsou často skryty nebo ignorovány. Otroctví je téma, které popisujete jako evolučně přetrvávající formu, která se může měnit, ale nikdy úplně nezaniká. Tvrdíte, že otrok nechce skutečnou svobodu, ale spíše chce stát se otrokářem. Zmínka o inflaci hodnot je také zajímavá poukazujete na to, že hodnoty, ať už materiální nebo lidské, mohou být devalvovány a jejich důležitost může být snížena v závislosti na situaci a kontextu.

Konečně, diskutujete o dopadech moderních technologií a systémů, jako je automatizace a globalizace, a zdůrazňujete, že i když mohou přinášet mnoho výhod, mohou také vyvolat systémové problémy, na které nemáme odpovídající řešení. Vaše poznámky nabízejí hluboké zamýšlení nad povahou lidské existence a společnosti a otevírají prostor k další diskusi o těchto tématech.