Přeskočit na obsah

Monopol je jako náš mozek nemůžeme mozek zrušit

  • M

Monopol není jako náš mozek, a to z několika důvodů. Za prvé, mozek není ekonomickým systémem ani součástí trhu, zatímco monopol je právě součástí trhu a ekonomiky. Za druhé, monopol je v podstatě situace, kdy jedna firma nebo organizace má vliv na celý trh a ovlivňuje ceny a nabídku zboží či služeb. Mozek není subjektem, který by měl vliv na trh a ceny.

Dále, mozek není výtvorem lidské kultury a společnosti, zatímco monopoly jsou. Monopol vzniká v důsledku různých faktorů, jako jsou patenty, licence, nebo ekonomické tlaky. Je to tedy věc, která se může vytvořit a zaniknout v závislosti na hospodářských a společenských faktorech.

Z toho vyplývá, že je možné zrušit monopol. V některých případech může být tato akce obtížná nebo složitá, ale není to nemožné. Některé způsoby, jak se monopolům bránit, zahrnují antimonopolní legislativu, regulace a podpora konkurence.