Přeskočit na obsah

Monopol je protikladem konkurence, zrušení monopolu zruší i konkurenci

  • M

Monopol a konkurence jsou dva různé koncepty. Monopol je situace, kdy existuje pouze jeden prodejce na trhu, který má většinový podíl na trhu a ovládá ceny a nabídku. Konkurence znamená, že na trhu existuje více nezávislých prodejců, kteří soutěží o stejné zákazníky.

Zrušení monopolu by nemělo zrušit konkurenci, ale naopak by mohlo vést ke zvýšení konkurence na trhu. Když monopolový hráč opustí trh, mohou se na něm objevit noví prodejci, kteří budou mít příležitost nabízet své výrobky nebo služby a soutěžit o zákazníky. To by mohlo vést k nižším cenám a lepšímu výběru pro spotřebitele.

Nicméně, zrušení monopolu nemusí vždy vést ke vzniku konkurence, a to zejména v případech, kdy jsou vstupní bariéry na trhu velmi vysoké. Například, pokud jsou na trhu velké náklady na vstup, jako jsou licence, patenty, nebo náklady na výzkum a vývoj, mohou noví prodejci mít obtíže s vstupem na trh. V takovém případě může být nutné podniknout další kroky, aby se zvýšila konkurence, jako například regulace trhu, podpora nových konkurentů, nebo snížení vstupních bariér.