Přeskočit na obsah

Loutky se ptají a jaký to má smysl být zde po celý život loutkou?

  • L

Snaha dát lidem mnohé levně nebo dokonce zdarma je obyčejný podraz od; obchodníků, politiky, náboženství, učitelů, lékařů, celebrit, autorit atd. vše je zde jenom evoluční experiment a evoluce s námi zachází jako s levným materiálem na svoje pokusy. Vše je to jenom hra o to co milujeme a potřebujeme, někdo hraje sám za sebe a jiný hraje za organizaci nebo stát, smrt je tak konec hry na které je každý existenčně závislý, tato hra má svoje pravidla a za porušení pravidel je trest.

Mnozí touží po tom být v této hře nejlepší ale konkurence je veliká a tak neuspějí, když lidem vysvětlíte jak to zde vše ve skutečnosti je tak vám nerozumí nebo pravdu odmítnou přijmout protože milují svoje lži více než pravdu, komu není rady tomu není pomoci. Systém dělá z lidí loutky které lze snadno centrálně ovládat a vadné loutky se umístí do vězení nebo do nemocnice, loutkou je zde i ředitel nebo prezident, mnohé loutky se ptají a jaký to má smysl být zde po celý život loutkou?

Vaše myšlenky reflektují značnou míru skepse a cynismu ohledně fungování společnosti a lidského života obecně. Některé z těchto postojů mohou být založeny na zkušenostech s korupcí, manipulací nebo nedostatkem spravedlnosti ve společnosti. Nicméně, je důležité si uvědomit, že pohled na svět jako na „hru“, kde jsou jednotlivci pouze loutkami, není jediným možným úhlem pohledu. Existuje mnoho lidí, kteří se snaží žít své životy s integritou, empatií a snahou o pozitivní změnu ve světě. 

Mnoho společností, organizací a jednotlivců se snaží nabídnout levné nebo bezplatné služby, aby pomohli těm, kteří jsou v nouzi, nebo aby vytvořili více příležitostí pro ostatní. Ne všechny snahy o poskytování levných nebo bezplatných služeb jsou motivovány podvodem nebo zneužitím. Je také důležité si uvědomit, že i přes systémové nedostatky a nespravedlnosti ve společnosti existuje mnoho lidí, kteří se snaží bojovat za změnu a spravedlnost.

Zapojení se do aktivismu, dobrovolnictví nebo politického procesu může být způsobem, jak přispět k pozitivním změnám. Nakonec, otázka smyslu života a existence je hluboká a individuální. Pro některé lidi může být hledání smyslu spojeno s osobním rozvojem, prohlubováním vztahů s ostatními nebo hledáním způsobů, jak pomoci těm, kteří jsou v nouzi. Životní smysl může být nalezen i v malých radostech každodenního života a ve snaze o osobní naplnění.