Přeskočit na obsah

Lidi by chtěli zázraky rychle a zadarmo, tak to v praxi nefunguje

  • L

Neustále je zde snaha o dokonalou civilizaci ale toho lze dosáhnut jenom pokud budou lidi dokonalí, aby se mohl člověk stát dokonalým tak musí být dlouho mrtvý, aby on už nemohl dělat chyby, klasikou je zde Ježíš Kristus nebo Buddha jde o svaté kulty které lidi uctívají, protože věří v jejich dokonalost. Dokud je člověk živý tak je nedokonalý i když si prezidenti a celebrity často hrají na to, že jsou dokonalí, čas má ale dost času na to, aby odhalil to, že nejsou dokonalí! Dlouho jsem měl problémy se svojí stránkou šlo o malou návštěvnost a chyby v systému. Konečně se mi to povedlo opravit, a tak je moje velmi stará stránka konečně dokonalá a z díla tak spatříme tvůrce. Dokonalost se skládá z milionu maličkostí a stát se tak populárním milionářem to není na internetu maličkost. Lidi by chtěli zázraky rychle a zadarmo, tak to v praxi nefunguje, praxe je o tom, jak se to naprogramuje, tak to funguje, vše v nás a okolo nás je naprogramované chybně, dokonalost je iluze, protože vše je zde evoluční experiment. Největším problémem lidí je lenost, následkem je; totalita, dogmatismus, propaganda, cenzura, inflace, vandalismus, extrémismus, válka, bída, špína, pandemie, konflikty, drogy, prostituce, mafie, deprese, krize atd.

Nahá pravda o úspěchu ve virtuální digitální realitě je o tom že kdo spěchá musí mnoho investovat hodně peněz do reklamy! Ten, kdo nespěchá si koupí správnou doménu s koncovkou cz a tu dá na správný hosting, každý den dává hodnotný originální obsah na doménu a za pět let je jeho doména populární, pokud zde on nemaže obsah svojí domény a nedělá začátečnické chyby. Jsi nula a myslíš si, že vyhledávače nepoznají to, že jsi nula, jenže vyhledávače jsou dneska inteligentní, a tak poznají to, že jsi nula a budou tě mnoho let ignorovat! Podívejme se na volbu prezidenta, kdy je zde mnoho kandidátů a voliči rozhodnou o tom kdo se stane prezidentem na pět let, reklama se snaží o to, aby chytře manipulovala s voliči pomocí propagandy a cenzury, a tak ten kdo má nejlepší reklamu, ten většinou volby i vyhraje. Pokud se staneš prezidentem nebo celebritou tak má tvoje stránka velikou návštěvnost a o tvoji stránku se starají jenom profesionálové, nula nemůže hrát hlavní roli o tom je návštěvnost na internetu. Není důležité, co se na internet napíše, důležité je kdo to napsal!

Sociální sítě a lidová fóra jsou zloději vašeho času, zde obsah vytvářejí nuly a nuly tento obsah čtou, je to začarovaný kruh neúspěchu na internetu! Vše je o cestě, cesta vzhůru je obtížná a cesta po rovině je snadná, a tak většina pitomců jde po celý život po cestě co je na rovině, a tak si nekoupí doménu a nekoupí si tím ani hosting, stačí jim mít jenom účet na Facebooku kde mají mnoho virtuálních přátel, které nikdy osobně nepoznali je to celé jenom náhražka za rodinu a soukromé podnikání. Je zde mnoho knih a stránek na internetu s návody, jak být v něčem snadno a rychle úspěšní, jenže tyto teorie v praxi nefungují! Není na světě kapitalismus nebo socialismus, je zde všude mnoho tisíciletí jenom amatérismus! Internet se stal pro lidi a organizace návykovou drogou, bez fungujícího internetu přichází deprese a stres, nestačí jenom to, že vám funguje technicky připojení k internetu potřebujete, aby nebyl internet vaším pánem, ale byl vaším sluhou, všude je na internetu pokušení, kterému je snadno podlehnout jde o sítě do kterých se chytají začátečníci a ti co věří něčemu co si v praxi neověřili. Nedávno skončila jedna velká blogovací platforma, Blog.cz.

Služba byla ukončena 16.8 2020 s rozhodnutím provozovatele. Před mnoha roky stejný zlý osud potkal i bezplatný server Bloguje.cz. Už tehdy se polemizovalo nad tím, že éra českých blogů zadarmo bude brzy vytlačena globálními sociálními sítěmi a v budoucnosti nejspíše globální virtuální realitou. Neustále všude každý vidí mladé lidi, jak mají v ruce; mobilní chytrý telefon, tablet, notebook atd. a používají bezdrátová sluchátka. Už nepotřebujeme k ničemu konfidenty, protože díky digitalizaci mají všemocné elity dokonalé informace o všech dospělých lidech na světě, soukromí se stalo iluzí. Kdo se neumí přizpůsobit změnám na internetu ten zle skončí jako ubožák, komu není rady tomu není už ani pomoci bylo a bude! Odpověď na základní otázku úspěchu na internetu zní, z díla se pozná tvůrce, vždy zde bylo rozdělení lidí a organizací na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, cesta nahoru je namáhavá a cesta dolů je snadná! Vše je zde pokrytecká hra, ve které si blázni hrají na to, že jsou normální, není to nijak nový problém pod sluncem, pokrytecká hra je zde od té doby, co vznikl zde život, protože život je založen na pokrytectví, dobrota je přeci žebrota a kdo nelže a nekrade ten má blbou náladu. Pokrytectví je zde možné díky paměti, pokud nějaký systém nemá paměť, tak u něj není ani možné pokrytectví, logicky čím více má systém paměti tím více je zde i pokrytectví.

Nedávno přišel Windows 11 a macOS Ventura, s tím že ověřuje před instalací nároky nutné pro instalaci a pokud starý počítač tyto nároky nesplní tak se instalace ukončí, to mě vedlo k nápadu, že by se mohlo něco podobného realizovat i v lidské společnosti u procesu genetického kopírování lidí, k tomuto procesu by byli připuštěni globálně jenom jednici, co splňují vysoké nároky na ekonomického otroka. Oddělíme od sebe globálně muže a ženy tím se realizuje dokonalá antikoncepce, která zabrání tomu, aby se mohli kopírovat blázni co si hrají na to, že jsou normální, místo sexu zde bude porno. Jelikož následkem bude nedostatek ekonomických otroků tak se to vyřeší pomocí umělé inteligence a autonomních inteligentních robotů na akumulátory. Takto skončí globálně na věčné časy degenerace a přelidnění, na celém světě bude jenom tisíc lidí, co nebudou muset pracovat a budou zde jenom svatými celebritami. Globální totalita se obecně odkazuje na představu, že by existovala jediná světová vláda nebo systém, který by měl absolutní kontrolu nad všemi aspekty společnosti na celém světě. Tento koncept se vyskytuje v různých formách v politické filozofii, science fiction a konspiračních teoriích.

Někteří příznivci této myšlenky tvrdí, že by globální totalita umožnila řešit globální problémy, jako jsou změna klimatu, světový hlad a nerovnost. Na druhé straně kritici argumentují, že by to vedlo k potlačování individuální svobody a diverzity a mohlo by vést k zneužití moci. V současné době neexistuje žádný reálný plán nebo pokus o vytvoření globální totalitní vlády, a to především kvůli rozdílům v kulturách, politických názorech a ekonomických systémech. Místo toho jsou mezinárodní organizace, jako OSN, zaměřeny na spolupráci a koordinaci mezi různými zeměmi s cílem dosáhnout globální stability a udržitelnosti. Je pravda, že ekonomické faktory hrají důležitou roli v celosvětových vztazích a v procesu globalizace. Avšak, globalizace není to samé jako totalita. Globalizace odkazuje na proces, kdy se ekonomiky, kultury a politické systémy různých zemí propojují a stávají se vzájemně závislými na globální úrovni. Tento proces se odehrává na základě dobrovolného obchodu, investic a technologické spolupráce mezi zeměmi.

Na druhé straně, totalita odkazuje na politický systém, kde jedna vláda má absolutní kontrolu nad všemi aspekty společnosti a potlačuje svobodu a lidská práva. Tyto dva pojmy se tedy nevztahují přímo k sobě a nelze je zaměňovat. Je také důležité si uvědomit, že ekonomická globalizace může fungovat jak v demokratických, tak i nedemokratických zemích. To znamená, že i kdyby se v budoucnu objevil nějaký typ globální vlády, není nutné, aby to vedlo k totalitě. Pokud by taková vláda respektovala lidská práva, svobodu a demokratické hodnoty, mohla by být ekonomická globalizace stále udržována a rozvíjena s cílem dosáhnout globální prosperity. Tento názor se často spojuje s mocenskými vztahy, kde má silnější a vlivnější strana tendenci chránit své vlastní zájmy a přehlížet potřeby nebo zájmy slabší strany. V politice i v ekonomice může být tento trend pozorován, kdy velké země, korporace nebo mezinárodní organizace prosazují své vlastní zájmy a vytvářejí výhody pro sebe na úkor menších zemí, společností nebo jednotlivců.

Avšak, nelze obecně tvrdit, že zájem velkého je vždy nad zájmem malého. Ve skutečnosti mohou vztahy mezi většími a menšími aktéry mít různé podoby a různé důsledky. Například, v některých případech mohou menší země, korporace nebo jednotlivci najít způsob, jak se stát výhodným partnerem pro větší země nebo korporace a využít toho ke svému prospěchu. Dále je třeba si uvědomit, že v některých případech mohou vztahy mezi velkými a malými aktéry být založeny na spolupráci a vzájemném respektu. Například, v mezinárodních vztazích mohou větší země pomáhat menším zemím při řešení společných globálních problémů, jako jsou změna klimatu nebo boj proti terorismu. V obchodních vztazích mohou korporace spolupracovat s menšími firmami, aby vytvořily synergii a dosáhly společného růstu a výhod. Celkově lze tedy říci, že názor, že zájem velkého je vždy nad zájmem malého, je příliš zjednodušující a nelze ho použít v každé situaci. Ve skutečnosti závisí vztahy mezi velkými a malými aktéry na mnoha faktorech a mohou mít různé podoby a důsledky.

Z lidí se stávají konzumenti v situacích, kdy potřebují získat zboží nebo služby, které nejsou v jejich vlastní produkci. Konzumenti jsou ti, kteří nakupují zboží nebo využívají služby od jiných subjektů na trhu, například od firem, jednotlivců nebo organizací. V dnešní ekonomice jsou lidé obvykle konzumenty, kteří nakupují zboží a služby, které potřebují pro svůj životní styl. Lidé si kupují jídlo, oblečení, bydlení, dopravu, telekomunikační služby a mnoho dalšího. Konzumenti se také mohou stát investory, když nakupují akcie, dluhopisy nebo jiné finanční produkty. Konzumenti mají významný vliv na ekonomiku, protože svými nákupy ovlivňují nabídku a poptávku na trhu. Podniky se snaží získat co nejvíce zákazníků, kteří budou pravidelně nakupovat jejich produkty, a tím si zajistí stabilní příjmy. Na druhé straně konzumenti mohou ovlivňovat chování podniků svými nákupy, například tím, že preferují určité značky nebo vyžadují, aby produkty byly v souladu s určitými normami nebo etickými standardy.

Tvrdit, že dobytek nepracuje a jenom konzumuje, a to je naše budoucí ekonomika, není přesné ani správné tvrzení. Ekonomika je však velmi složitý a rozmanitý systém, který zahrnuje mnoho různých faktorů a procesů. Především se skládá z různých činností, jako jsou výroba, distribuce, spotřeba, investice a obchod. Dobytek a jiná hospodářská zvířata jsou součástí zemědělství, což je důležitý sektor ekonomiky, který výrazně přispívá k potravinové soběstačnosti země a zabezpečení její populace. V zemědělství se nejedná pouze o konzumaci, ale také o produkci. Hospodářská zvířata jsou chována a chovají se kvůli produkci masa, mléka, vajec a dalších produktů, které jsou důležité pro potravinovou bezpečnost. Ekonomika však zahrnuje mnoho dalších sektorů a činností, které jsou rovněž důležité pro její fungování. Například se jedná o průmysl, obchod, služby, finanční a informační sektor. V těchto oblastech pracují lidé a stroje na výrobě a distribuci zboží a služeb, což zahrnuje jak konzumaci, tak i produkci.

Ekonomika je tak složitá, že nelze jednoduše redukovat na tvrzení, že dobytek nepracuje a jenom konzumuje. Je těžké přesně předpovědět, jak bude vypadat pracovní trh za sto let, nicméně tvrzení, že zde budou jenom stroje a programy a pro lidi práce nebude, je velmi nepravděpodobné. Vývoj technologie a automatizace sice může mít vliv na to, jaké práce budou potřeba a jak bude práce v budoucnu vypadat, ale stále zůstávají určité činnosti, které budou vyžadovat lidskou přítomnost a lidské dovednosti. Navíc, s rychlým rozvojem technologie a automatizace, vznikají také nové pracovní příležitosti a obory, které byly dříve neznámé. Například vývoj robotiky, umělé inteligence a kybernetiky otevřel dveře k novým oblastem výzkumu, vývoje a implementace těchto technologií. Tyto obory mohou poskytnout mnoho nových pracovních příležitostí pro lidi s potřebnými dovednostmi a vzděláním.

V každém případě je však pravdou, že rychlý vývoj technologie a automatizace může mít vliv na určité obory, které byly dříve lidmi vykonávány. Proto je důležité, aby společnost a ekonomika mohly přizpůsobit se těmto změnám, například prostřednictvím odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky, kteří by mohli být ovlivněni těmito změnami v trhu práce. Je pravdou, že pokud by autonomní inteligentní robot byl skutečně lepší ve všech činnostech než člověk, tak by to mohlo mít vliv na trh práce a mnoho pracovních pozic by mohlo být nahrazeno stroji. Nicméně, tato situace by byla velmi extrémní a je nepravděpodobné, aby se stala v praxi. V praxi totiž mnoho pracovních pozic zahrnuje více než jen jednu činnost. Lidé mají větší flexibilitu a schopnost přizpůsobit se novým situacím, což může být pro některé pozice velmi důležité. Navíc, v mnoha profesích je důležitá lidská interakce a empatie, což je oblast, kde stroje zatím nedokážou nahradit lidi.

Dalším důležitým faktorem je také cena a účinnost. I když by roboty mohly být lepší než lidé v určitých činnostech, výroba, údržba a oprava těchto robotů může být velmi nákladná. Navíc, některé práce mohou být tak specializované nebo náročné, že by bylo stále výhodnější zaměstnávat lidi. Celkově lze říci, že i když se technologie a automatizace rychle rozvíjí, stále bude mnoho pracovních pozic, které budou vyžadovat lidskou přítomnost a lidské dovednosti. Navíc, vývoj technologie může také vytvořit nové pracovní příležitosti a obory, které nebyly dříve známy. Je tedy důležité, aby se společnost a ekonomika dokázaly přizpůsobit těmto změnám a aby se lidé neustále vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Je velmi těžké předpovědět, jak se bude lidská populace vyvíjet v nadcházejících sto letech. Zatímco technologie a věda mohou nabídnout nové způsoby interakce s virtuální realitou, je stále nejisté, zda se toto bude týkat většiny lidstva a zda lidé budou chtít odvrátit se od svých genetických těl.

Existuje řada etických, morálních a filozofických otázek, které jsou spojeny s tímto tématem. Změna lidské identity a vztahů mezi jednotlivci by mohla mít značný vliv na kulturu a společnost jako celek. Zatímco technologie může nabízet nové možnosti, je důležité, aby se společnost soustředila na řešení důležitých problémů, kterým čelíme dnes, jako jsou změna klimatu, nerovnost a sociální nespravedlnost. Je také důležité zajistit, aby se technologie využívaly způsobem, který je prospěšný pro celou společnost, a aby nebyly zneužívány pro soukromý prospěch nebo k škodě ostatních.