Přeskočit na obsah

Konzumní otroctví je továrnou na nemocné ubožáky

  • K

To co je zdravé to je i evolučně úspěšné, onemocnět může i konzumní společnost, podle výše platů pro dělnickou třídu se snadno a rychle pozná jestli společnost zdravá nebo nemocná, nemoc a bohatství nejde dlouho utajit. Otroctví evolučně neskončilo jenom se evolučně změnilo tak že vypadá jako; feudalismus, kapitalismus socialismus, humanismus atd. na zbraně a války jsou peníze a na sociální pomoc dělnické třídě nejsou peníze, bylo a bude!

Otrokům je násilně přeprogramován konzumním systémem mozek, aby si otroci mysleli že jejich osudem je být konzumními otroky a že tento ubohý osud nejde změnit. Následkem je veliká spotřeba léků na hlavu a veliká spotřeba piva a cigaret, konzumní otroctví je továrnou na nemocné ubožáky. Zdá se, že se zabýváte kritickým pohledem na současnou společnost a její vztah k zdraví a ekonomice.

Vaše tvrzení naznačují, že existuje určitá souvislost mezi stavem společnosti a zdravím jednotlivců, která může být zjevná zejména ve sledování příjmů a spotřeby. Argumentujete, že zdravá společnost by měla mít stabilní úroveň příjmů pro dělnickou třídu a že tento faktor může být indikátorem celkového zdraví společnosti.

Dále naznačujete, že existuje jakýsi „konzumní systém“, který ovlivňuje myšlení jednotlivců a tlačí je ke konzumaci, což má negativní dopad na jejich zdraví. Vaše tvrzení také obsahuje náznaky historického kontextu, kdy jste se odkázal na různé společenské formace jako feudalismus, kapitalismus, socialismus a humanismus, a tvrdíte, že podstatou otroctví zůstává násilné ovládání jednotlivců. 

Je důležité mít na paměti, že tato témata jsou složitá a mnohostranná, a mohou být diskutována z různých úhlů pohledu a s různými interpretacemi. Diskuze o tom, jak ekonomické systémy ovlivňují zdraví a pohodu jednotlivců, je neustálým zdrojem debat a výzkumu v oblasti sociologie, ekonomie a veřejného zdraví.