Přeskočit na obsah

Kdo nebo co za vším zlem zde stojí?

  • K

Toužení způsobuje soužení, toužíme po tom, co milujeme a potřebujeme, to, co je pro někoho zdrojem jeho vzrušení a orgasmu, to jiného vůbec nevzrušuje, každý zde má svůj milovaný svět, a tak existuje izolován od ostatních světů, co jsou mu uzavřené. Je to jako s klíči a zámky, jde o to najít pro zámek ten správný klíč, abychom mohli zámek otevřít. Vše je zde jenom o pravidelnosti a pravidlech, ano vše je manipulováno pomocí pravidel, která jsou nám svatá, jakmile se něco koná pravidelně tak se to posiluje, a to logicky platí i u erotiky a orgasmu.

Jsou inteligentní tvorové, co milují erotiku a jsou tvorové, pro které erotika nemá význam, vše je o genetice a dětství, jakmile přijde dospělost, tak se už neměníme a jenom se svých pravidel držíme až do smrti. Obecně je zde vše o plnění nádoby a o vyprazdňování nádoby, v rovině fyzické a psychické, vše zde pravidelně pulzuje a smrt ukončuje naše radosti a starosti, na věčné časy. Proč ženy statisticky, neznásilňují muže? Je přeci emancipace, takový slabý muž jde v noci parkem, a silná žena jej znásilní. Nebo je problém v tom, že znásilněný muž, se stydí jít na policii, oznámit to že byl znásilněný.

Pořád je zde svatý princip v tom, že muž je násilník a žena je hodná, to snad bývalo před mnoha stoletími, dneska jsou ženy jsou plné násilí, a muži jsou hodní. Ono se stačí podívat na porno, a tam se člověk dozví pravdu o tom, jak ženy znásilňují muže. Muži musí nosit černé brýle, protože mají monokly od toho, je ženy doma bijí. Je zde už dlouho blbá nálada, protože u nás ženy vládnou mužům! Vše je zde loutkou ovládanou principy, a erotika není výjimkou, základním erotickým principem je toužení po sexuálním uspokojení, tak jako tělo touží po nasycení tak i psychika touží po erotice, aby se uspokojila a nasytila.

Problémem je to, že každé nasycení je zde dočasné, a tak vzniká závislost na erotickém uspokojení, mnozí studují na internetu nejrůznější manuály o erotice, tak jako kuchař studuje kuchařské knihy, jenže praxe je o něčem zcela jiném než erotické teorie. Největším problémem erotiky je stereotyp, přijde na vás chuť, a tak jí uspokojíte, je to jako s rychlým občerstvením, které je všude snadno k dispozici. Doba je dneska uspěchaná, a tak mnohdy máme sex ve stoje, protože není čas na to si lehnout, a mít sex v manželské posteli.

Z erotiky se stal konzumní produkt, který je zde v konzervě levně globálně k dispozici, proč mít drahý originál, když je k dispozici levná náhražka, která nás eroticky uspokojí. Z lidí se stávají pomalu a jistě jenom genetičtí roboti na dobíjecí baterie, už jenom schází nahradit lidi za kovové GVKB roboty, a dílo zkázy bude globálně dokončeno, a erotika skončí v popelnici, jako něco, co už nikdo k ničemu nepotřebuje. Často slyšíme, ty nic neděláš, běž něco užitečného dělat, jaká práce je vlastně užitečná, když vše, co uděláme, je zde z hlediska velikosti času a prostoru jenom marnost a ubohost.

Vše zde je dočasně, zanikají civilizace, města, náboženství, továrny, silnice, umělecká díla atd. Když udělám lidi na této planetě spokojenými na mnoho let díky geniální optimalizaci, tak můj nástupce, vše škodolibě amatérsky zničí a lidi se zase budou mít mnoho dlouho zle a budou nadávat na to, že se měli dobře jenom v době kdy zde žil svatý dokonalý Vít Kouba. Moje geniální optimalizace je jednoduchá, zdaní se jenom hovno, zruší se globálně všechny současné; daně, poplatky, cla atd. bude zde jenom daň z hovna, nebude to tak že by se každé vysrané hovno zdanilo, genetická hovna zdaněná nebudou, toho se nemusí nikdo bát! Zdaní se to, že někdo zde dělá v zaměstnání hovno, nebude se zdaňovat to, že někdo zde dělá něco užitečného, kdy je z toho užitek pro ostatní.

Mnoho lidí totiž chodí do zaměstnání, a tam dělají hovno, a tak se na tyto lidi uvrhnou veliké daně. Dělat v nějakém zaměstnání nebo vysoké funkci jenom hovno, se tak už nevyplatí. Prezident nebo ředitel, bude mít na výplatě hovno, protože ve svojí vysoké funkci dělal hovno, a tak vše co vydělal, šlo na daně z hovna, mnoho lidí se bude logicky snažit oklamat kontrolní systém, aby nemuseli platit daně z toho, že dělají hovno.

Kontrolní systém bude založen na kontrole tepů u srdce, když člověk dělá hovno, tak se tepová frekvence snižuje, každý dostane na krk nesnímatelný obojek, který bude měřit tepovou frekvenci a bude i ukazovat místo kde člověk je. Posadíte se na židli a okamžitě začnete platit daň z toho, že děláte hovno, daň z toho že dělat hovno, se bude platit i v době kdy spíte, aby programátor nemusel platit daň z toho, že dělá u počítače hovno, tak bude při práci chodit na pohyblivém páse, židle bude luxus, který si už lidi nebudou moci dovolit.

Nejsem tak bohatý, abych mohl sedět na židli, to bude moderní přístup k tomu, jak zde nedělat v zaměstnání jenom veliké hovno. Daň z hovna se bude platit od 7 let do 70 let, mnozí si naivně myslí, když nebudu mít peníze, tak nebudu muset platit daň z toho, že dělám zde hovno, tak to nebude, ten, kdo nezaplatí daň z hovna, ten bude ekologicky eliminován, protože je zde už jenom na hovno. 

Podívejme se do hloubky na naše konzumní kulturní civilizace, která má základy v sobeckém parazitování, dobrota je zde žebrota, vše je zde kariéristické pokrytecké divadlo, ve kterém je nám pekelným očistcem cizí člověk, který nám konkuruje, a tak naši hodnotu snižuje. Pokud bychom se nebáli trestu za naše sobecké parazitování, tak bychom se vyvraždili, a žili bychom jako vlci ve smečkách.

Diktátoři se dostávají k moci, vždy když lidi nemají chléb a hry, hladové stádo následuje toho, kdo stádu slíbí chléb a hry, stádo myslí a žije jako dobytek, a o tom to je! Za koblihu uvěříš tomu, že bude lépe, brzo ale poznáš, že lépe se mají jenom ti, co jsou u koryta, a ti co se ke korytu nedostali, mají pořád hlad, koryt vždy byl nedostatek, a tak zde byl vždy kariéristický boj o plná státní a podniková koryta.

Každý, kdo má sekretářku ten zde má i koryto, kdo nekrade ze společného ten okrádá sebe a svoji rodinu, ve jménu třídního boje mučíme a vraždíme konkurenty už mnoho tisíciletí, zloděj honí zloděje a lhář křičí ty jsi lhář. Z iluzí je zde vše stvořeno a do iluzí se to zase navrací, v tomto světě je vše dočasně, protože tento svět je dualita složená z; iluzí a reality, kladů a záporů, světla a tmy, dobra a zla, samců a samic, pravdy a lži, bohatství a bídy, štěstí a neštěstí, narození a smrti, lásky a nenávisti, víry a pochybování, čistoty a špíny, klidu a neklidu atd. 

Na věčné časy je zde jenom dualita, všechny naše pyšné svaté ideologie jsou jenom dočasnou módou! Je třeba ukončit období, ve kterém se z lidí dělali idioti pomocí dezinformací, svět potřebuje restartovat, lidi se digitálně naskenují pomocí internetových GVKB dotazníků, a jejich těla se po digitalizaci eliminují v krematoriu, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí, vše je zde dočasně.

Ekonomika je zde prioritou a ve jménu ekonomiky se musí lidi eliminovat, aby zde mohlo být nové, tak se musí staré eliminovat, co bylo to bylo, teď zde bude digitální GVKB robotismus. Ty se půjdeš se svojí rodinou podívat do krematoria, abys věděl, co tě čeká a nemine, všude už jsi byl, ale v krematoriu jsi ještě nebyl. 

Každý, kdo se rozhlíží kolem sebe, nemůže nevidět, ba musí mu to být až nápadné, jak se intenzivně a v masovém měřítku cíleně pracuje na likvidaci normální psychiky ubožáků. V první řadě jsou to zkorumpovaná mocná digitální média, která programově šíří svaté dezinformace, skrytým účelem je vyplňování volného času ubožáků ubohou povrchností, která z nich formuje ubohé idioty, co mají vysokoškolské vzdělání, neschopné optimálního myšlení.

Dalším destruktivním činitelem je propagování ubohého způsobu konzumního života. Přijetí tohoto modelu za svůj degraduje myšlení a uvažování pouze na hmotu a věci s ní související. Takže nakonec, pokud i vysokoškoláci trochu myslí, všechno jejich myšlení je úzce omezené hranicemi jejich ubohé specializace.

Nic vyššího, hodnotnějšího a vznešenějšího pro ně už neexistuje. Optimální rozměr bytí se stává iluzí, něčím absolutně nerealistickým, a tedy v konečném důsledku zbytečným. S filozofií konzumu úzce souvisí honba za hodnotami. To sebou nutně přináší psychické problémy a drogy a ničí se tak přirozené vztahy. Na všech školách a pracovištích vládne; šikana, podlézavost, udavačství atd., jejichž prostřednictvím se bezcharakterní kariéristi, dostávají k lepším pozicím v systému jak druzí.

Jsme maximálně pracovně vytíženi, žijeme ve stresu, a pokud i máme více peněz a větší blahobyt než v minulosti, pocit životní pohody se všude vytrácí. Nemáme na nic čas a náladu a zanedbáváme sebe i své bližní, adolescenti se stávají rychle oběťmi konzumní reality, oběťmi počítačových her, televize, Facebooku, alkoholu, drog, sexu, přejídání, lhaní atd.

Dalším významným cílem destrukce je útok na normalitu osobnosti. Normalita jako taková je totiž neoddělitelně spojena s principy přirozenosti a kvality. Pokud se tyto hodnoty globálně devalvují, nevyhnutelně dochází k demontáži normality, protože evoluční vývoj naší civilizace je neoddělitelně propojen s rostoucí kultivací normality.

Jejich narušováním sestupujeme na nižší příčky svého evolučního vývoje a stále více podléháme degeneraci u těla a psychiky. Jedním z mnoha nástrojů destrukce přirozených principů je třeba trend lhaní. Není snad reklamy, filmu, nebo bulvárního časopisu, internetu, kde by tím konzumenti nebyli konfrontováni. Dalším z rozkladných činitelů je kompletní odstranění národní normality. Razí se cesta globalizace, to jest bezcharakterních ubožáků bez kultury, tradic a historie.

Čili ubožáků bez minulosti a budoucnosti. Cílem jsou hloupé ovce, snadno a čímkoliv manipulovatelné, přičemž každý zdravý projev sebevědomí je považován za drzost. Problém ekonomické imigrace, který prožíváme je součástí cíleného procesu likvidace normality. Cílená ekonomická imigrace ubožáků s tmavou pletí do EU není totiž vůbec projevem humanismu, jak se mediálně proklamuje.

Jde o sociálně inženýrský pokus o destrukci psychiky evropského obyvatelstva, jehož intelektuální a duchovní potenciál má být eliminován mícháním s lidmi duchovně nižšího vývojového stupně. Záměrem je tedy cílená destrukce psychiky a ekonomiky. Kdo ale za vším stojí? Do koho rukou se sbíhají všechny nitky? Jde o globální elitu, která je vlastníkem velkých nadnárodních korporací a bank, jejichž prostřednictvím ovládá ekonomiku všech států světa.

Všechny nitky se tedy sbíhají k pár neuvěřitelně bohatým a mocným ekonomickým mafiánům, stojícím v pozadí a majícím uložené peníze a zlato v daňových rájích. Jaké jsou jejich záměry? Pravda je bizarní až do takové míry, že jí mnozí lidé nebudou ochotni uvěřit. Tito paraziti soustředili do svých rukou téměř veškerou pozemskou moc a cestou obecné destrukce bezohledně kráčejí za svým cílem ovládnout dokonale svět. Kromě mnoha již zmíněných destrukčních činitelů, vzniklo například s jejich vydatným přičiněním také množství ozbrojených revolucí a válečných konfliktů, na kterých se pak neváhali obohacovat finanční a materiální podporou obou proti sobě bojujících stran.

Války jim totiž vždy přinášeli a stále přinášejí hned několik profitů. Materiální destrukci, množství osobních a rodinných tragédií, fyzickou likvidaci podle jejich názoru nadměrného počtu obyvatel a astronomické příjmy, po mě potopa a peníze nesmrdí. No a pravým účelem všech zmíněných, a ještě mnoha jiných destruktivních činitelů je zastavit a trvale brzdit lidstvo v jeho vývoji, trvale jej hodnotově snižovat.

Právě z tohoto důvodu je všude po světě záměrně šířený; teror, války, strach, nejistota, konflikty, krize, drogy, prostituce, mafie, sekty atd. Proto je lidstvo sráženo na kolena pornografií, drogami, mediálními lžemi a mnoha jinými způsoby, které nás mají duchovně držet područí. Ano, ve světě, všude kolem nás probíhá velký boj pravdy se lží. Na straně svatých lží je téměř veškerá světská, politická, ekonomická, hospodářská, finanční a mediální moc, která sleduje jediný cíl, duchovní degeneraci lidstva a jeho následné absolutně konzumní zotročení pomocí; GVKB čipů na čele, GVKB klonování lidí, GVKB genetické modifikace lidí atd.

Obyvatelé země s GVKB čipy se nakonec stanou pouze statistickými čísly bez vlastní vůle a populačně budou postupně redukováni na počet vyhovující ekonomice a politice. Proti ubohé plytkosti a povrchnosti, kterou jsme dennodenně záměrně zahlcovaní můžeme postavit čistotu a pravdu. Čistou a ušlechtilou hudbu, literaturu, výtvarné umění, dramatické umění a v neposlední řadě čistotu a ušlechtilost svého vlastního nitra a zdravého těla.

Buď se přidáme na stranu temna se vší jeho současnou materiální, finanční, politickou a mediální mocí. Odměnou za naše služby nám bude dočasný příjemný a blahobytný život, elita ve své absolutní bezcharakternosti nakonec odkopne i ty, co jí věrně sloužili poté, když již splnili svůj úkol, udělat za elitu špinavou práci. Zvedněte proto hlavy, a setřeste ze sebe otrocké dluhové okovy, které vám nasadili světové elity.