Přeskočit na obsah

Každý se zajímá jenom o to co je mu blízké

  • K

Proč nejsme schopní a ochotní přijmout vše takové jaké to je? Někdo se narodí a není jako ostatní a nám to vadí a dáváme to i slovy a činy najevo, nebo se nechceme smířit s tím že vše je zde dočasně a chceme aby to zde bylo trvale. Problémem je naše vědomí ve kterém je zapsáno jak by mělo vše správně být, jenže nikoho nezajímá to co si myslíme o tom co je správné, každý se zajímá jenom o to co je mu blízké.

Vytvořili jsme kulturu založenou na pravidlech a zákonech, mocní tak bezmocným určují jak mají myslet a konat, oni jistě vědí co je pro všechny lidi správné. Vše směřuje ke globální kontrole lidí a organizací v reálném čase, jakýkoli pokus o porušení globálního zákona bude okamžitě odhalen a pachatel bude v krematoriu rychle eliminován pro nikoho nebude imunita nebo výjimka.

To povede k tomu že se každý bude dotazovat neustále globálního inteligentního systému co má říkat a co má dělat, globální systém bude vždy mít ve všem svatou pravdu o které se nebude pochybovat. Najednou začnou mizet z civilizace staří a nemocní lidé, zavede se u všech lidí testování hodnoty a nehodnotní jednici se eliminují v krematoriu, veliký globální úbytek lidských otroků se vyřeší pomocí programů a strojů, robot prezident bude vyznamenávat jenom roboty.

Vaše myšlenky zjevně reflektují značnou míru obav ohledně budoucnosti společnosti a lidského života. Je však důležité si uvědomit, že realita není tak jednoduchá jak vše se zde popisuje. Existuje mnoho faktorů a proměnných, které ovlivňují směřování lidské společnosti, a zahrnují různé hodnoty, názory a potřeby lidí. Vaše obavy o globalizaci a centralizaci moci jsou pochopitelné, a je dobré o nich přemýšlet a diskutovat.

Nicméně je důležité si uvědomit, že společnost je velmi komplexní entita a žádný jednotný směr nebo způsob myšlení není univerzálně přijatelný nebo udržitelný. Různorodost a tolerance jsou klíčové prvky každého zdravého a prosperujícího společenství. Respektování odlišností a uznávání práv každého jednotlivce jsou základními hodnotami, které by měly být podporovány a chráněny. 

Místo obav a pesimismu je vhodné hledat konstruktivní řešení pro budoucnost, která respektuje různorodost a hodnotí jednotlivce za jejich vlastní přínosy a schopnosti. Společně můžeme pracovat na vytvoření světa, který je spravedlivější, tolerantnější a udržitelnější pro všechny.