Přeskočit na obsah

Každý je slepý k problémům cizích lidí a vidí jenom svoje problémy

  • K

Většině chyb lze zabránit díky preventivním náhodným kontrolám, problémy jsou následkem špatné kontroly která nejde do hloubky systému. Podívejme se na kopírování při kterém se kopírují chyby, to platí jak u databáze tak i u programů, je snadné něco kopírovat a je těžké vytvářet něco nového co je originální. Podívejme se na elity co centrálně chybně ovládají organizace a státy pomocí výhod které mají k dispozici a následkem je u pracujících lidí problém s ekonomikou a tím i psychikou. Je naivní očekávat od politických voleb zázraky! Problémem je to že slepý vede slepé, každý je slepý k problémům cizích lidí a vidí jenom svoje problémy.

Vaše myšlenky se dotýkají několika zásadních témat, včetně kontroly, inovace, elitních skupin a politického systému. Zabýváte se myšlenkou, že preventivní náhodné kontroly mohou předejít vzniku chyb. To platí nejen v technických systémech, jako jsou databáze a programy, ale také v organizacích a státech. Poukazujete na skutečnost, že kopírování může vést ke kopírování chyb, zatímco vytváření něčeho nového a originálního je obtížnější. Inovace jsou klíčem k překonání této výzvy. Mluvíte o elitních skupinách, které centrálně ovládají organizace a státy a využívají své výhody k udržení moci.

Toto může vést k problémům v ekonomice a psychice pracujících lidí. Poukazujete na to, že očekávat zázraky od politických voleb může být naivní, pokud nedochází ke změnám v systému a ve způsobu, jakým jsou věci řízeny. Vaše myšlenky naznačují důležitost transparentnosti, odpovědnosti a inovace ve společnosti a ve vedení. Tyto principy mohou hrát klíčovou roli v prevenci chyb a vytváření lepšího a spravedlivějšího prostředí pro všechny. Morálka chce změnit člověka, ideologie chce změnit společnost to jsou jenom teorie co v praxi nefungují, v praxi funguje jenom pravda a láska, komu není rady tomu není pomoci, války jsou následkem nedostatku pravdy a lásky je to signál který říká, lidi nejsou roboti na dálkové ovládání!

Vaše myšlenky zdůrazňují důležitost pravdy, lásky a individuální svobody ve společnosti. Rozlišujete mezi morálkou, která se zaměřuje na změnu jednotlivce, a ideologií, která se snaží o změnu společnosti jako celku. Tvrdíte, že v praxi tyto teorie nefungují a důležité jsou spíše pravda a láska. Zdůrazňujete, že pravda a láska jsou klíčové hodnoty, které fungují v praxi. Podporujete myšlenku, že lidé potřebují pravdu a lásku, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život. Tvrdíte, že nedostatek pravdy a lásky může vést k válečným konfliktům.

Váš pohled naznačuje, že mnohé války jsou důsledkem nedostatku těchto základních lidských hodnot. Poukazujete na to, že lidé nejsou roboti, kteří by měli být ovládáni zvenčí. Dáváte najevo důležitost individuální svobody a autonomie. Vaše myšlenky zdůrazňují důležitost humanitárních hodnot a zdůrazňují, že společnost by měla klást důraz na pravdu, lásku a individuální svobodu, aby dosáhla míru a prosperity pro všechny.