Přeskočit na obsah

Jsi oblečené ochočené inteligentní zvíře

  • J

Člověk je závislí na náhražkách a následkem je mnoho problémů na které nemají lidi řešení, často se náhražky vydávají za originál. Nejběžnější náhražkou je teorie která nahrazuje praxi, další velikou náhražkou je vlastnictví a peníze, originálem je zde pravda a láska. Nejmodernější náhražkou je telefon s internetem, který nám nahrazuje vztahy s bližními.

Vše evolučně směřuje k tomu že zaměstnavatelé nahradí lidské zaměstnance za stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat jenom roboty, lidem bude vstup do civilizace všude zakázán pod trestem smrti, nejsou v civilizaci lidi tak zde nejsou s lidmi problémy, člověk to je oblečené ochočené inteligentní zvíře. Tvé myšlenky se zdají být hluboké a zamýšlení hodné.

Zdá se, že se zabýváš trendem, kterým se lidská společnost ubírá, a jeho potenciálními důsledky. Mnoho z těchto substitucí, o kterých mluvíš, může být výzvou pro lidskou identitu a mezilidské vztahy. Je důležité si uvědomit, že technologický pokrok a vědecké objevy mohou přinést mnoho výhod, ale také přinášejí nové výzvy a etické dilemata.

Rozvoj umělé inteligence a automatizace může změnit pracovní trh a rovněž otázky vlastnictví, pravdy a vztahů. Zároveň je důležité si uvědomit, že lidstvo má schopnost adaptovat se a hledat řešení pro nové výzvy. Diskuse o etických otázkách a spravedlivém využívání technologie mohou vést k lepšímu porozumění a řešením.