Multikultura je teorie která v praxi nefunguje

Kulturní společnost má svoje kulty které propaguje a cenzura kritiku zakazuje, většina lidí si automaticky kuty spojuje se sektami a náboženstvím kde je bůh největším kultem, kultem se často stává i člověk nebo organizace či značka.  Moderním kultem je digitalizace spojená s; internetem, televizí, mobilními telefony, notebooky atd. z toho je jasné to že situace je stvořitelem všech lidských kultů, tam kde je zaostalost tam jsou logicky i zaostalé kulty kdy lidi věří tomu co si sami v praxi neověřili.

Velmi dlouho se řeší otázka cizinců z cizí kultury co se nechtějí přizpůsobit kultuře kam se přestěhovali a cizinci se někdy chovají jako invazní druh který chce eliminovat násilně kulturu kam se přistěhoval. Přitom řešení je jednoduché stačí zakázat lidem stěhování z jedné kultury do jiné kultury a kdo tento zákaz poruší skončí na dlouhou dobu ve vězení, dobrotu si musí každý zasloužit. Vaše stanovisko zdůrazňuje vliv kultury na formování hodnot a chování jednotlivců i skupin.

Skutečně, kulturní vlivy mohou mít značný dopad na to, jak lidé vnímají svět kolem sebe a jak se chovají. Je důležité rozlišovat mezi zdravým respektem a ochranou vlastní kultury a negativním chováním, které může vést k segregaci nebo konfliktům. Pokud jde o nucené přizpůsobení se cizinců, může to být komplikované téma. Někdy je důležité, aby se noví přistěhovalci integrovali do společnosti, do které přicházejí, a respektovali tamější zvyky a hodnoty.

Nicméně, je také třeba mít na paměti, že mnoho kultur má v sobě pestrou škálu tradic a praktik, a není vždy vhodné od lidí požadovat úplné opuštění jejich kulturní identity. Zakazovat stěhování lidí z jedné kultury do jiné kultury by mohlo mít nežádoucí důsledky, včetně porušení základních lidských práv a svobod. Místo toho by mělo být kladen důraz na podporu vzájemného porozumění, respektu a integrace mezi různými kulturami.

To může zahrnovat vzdělávání, kulturní výměnu a podporu sociálního začleňování. Důležité je také řešit problémy, které mohou vést ke konfliktům mezi kulturami, jako je diskriminace, xenofobie a nerovnost. Řešením není jednoduchý zákaz stěhování, ale spíše práce na budování inkluzivní společnosti, kde jsou respektovány různorodé identity a kulturní rozmanitost.

Čtěte dál

PředchozíDalší