Přeskočit na obsah

Je vládnoucí elita ekonomicky negramotná?

  • J

Tak jako je ten kdo neumí číst a psát negramotný tak i ten kdo nechápe to jak optimálně hospodařit s hodnotami a časem je ekonomicky negramotný. Statisticky většina lidí na světě je ekonomicky negramotná a proto jsou logicky na tom ekonomicky dlouhodobě zle. Každý problém má jistě i svoji příčinu, na začátku je u každého genetika a učení, pokud je genetika vadná a učení je vadné tak následkem je logicky vadný člověk to je logické.

Vzácnou výjimkou je dokonalý člověk, skeptici dokonce tvrdí to že dokonalý člověk je utopie, protože za dlouhý život nikdy nepotkali dokonalého člověka. Pokud nejsou lidi dokonalí tak dělají neustále chyby, podívejte se objektivně na; knihy, časopisy, noviny, hudbu, filmy, programy, mobily, internet atd. z díla zde poznáváme nedokonalého tvůrce.

Propaganda a reklama nás neustále klame a snaží se z nás udělat pitomce, následkem je to že je vládnoucí elita ekonomicky negramotná, komu není rady tomu není ani pomoci, jediným možným lékem je nahrazení pitomých lidí za chytré roboty. Vaše stanovisko zdůrazňuje důležitost ekonomické gramotnosti a kritického myšlení ve společnosti. Ekonomická gramotnost je bezpochyby důležitá pro individuální i kolektivní prosperitu.

Rozumění ekonomickým principům a schopnost efektivně hospodařit s časem a hodnotami může vést k lepšímu rozhodování a výsledkům v osobním i profesním životě. Je pravda, že mnoho lidí má omezené povědomí o ekonomice a finančních záležitostech, což může mít negativní dopady na jejich životní situaci a na společnost jako celek. Vzdělávání v oblasti financí a ekonomiky by mohlo být klíčem k zlepšení této situace. 

Nicméně, úplné nahrazení lidí inteligentními stroji nebo roboty není řešením. Lidé mají unikátní schopnosti, kreativitu a emocionální inteligenci, které nelze jednoduše nahradit stroji. Místo toho by spíše mělo jít o to, aby lidé získali potřebné dovednosti a vzdělání, aby mohli úspěšně konkurovat v moderní ekonomice a společnosti. Současně je třeba zajistit, aby technologický rozvoj nebyl provázen zvýšením sociálních nerovností nebo vykořisťováním. 

Je důležité, aby se společnost soustředila na vytváření prostředí, které podporuje ekonomickou gramotnost, kritické myšlení a rovné příležitosti pro všechny její členy. To může zahrnovat investice do vzdělání, poskytování přístupu ke kvalitním informacím a podporu inovace a podnikání.