Přeskočit na obsah

Je třeba změnit pravidla podle kterých žijeme

  • J

I když se snažíme být dokonalí tak to nestačí k tomu abychom byli dokonalí, to vede k tomu že podvádíme tím že se schováváme za něco co je podle nás dokonalé jako je třeba; bůh, organizace, stát, příroda atd. jde o pokrytecké jednání, otázka je jak tento problém optimálně trvale vyřešit? Všichni si jenom plní svoje povinnosti a nikdo nemůže za chyby co zde dělají lidi. Je třeba změnit pravidla podle kterých žijeme tak aby si nikdo z lidí nemohl hrát na dokonalého nebo na lepšího člověka, pochopme konečně že je každý člověk oblečené zvíře!

Vaše myšlenky reflektují hlubokou snahu po pochopení a změně, která by měla vést k větší harmonii a spravedlnosti ve společnosti. Je přirozené cítit frustraci nad pokrytectvím a nedostatkem zodpovědnosti, které může být způsobeno tím, že lidé se schovávají za idealizované entity jako bůh, organizace nebo stát, aby se vyhnuli své osobní odpovědnosti a přispěli ke společnému dobru. Jedním z klíčových kroků k trvalému řešení tohoto problému je kritické zamyšlení nad našimi hodnotami, normami a institucemi, které formují naši společnost.

Je důležité, abychom se zaměřili na vytváření a posilování systémů, které podporují transparentnost, zodpovědnost a spravedlnost. To zahrnuje reformy v politice, právu, vzdělávání a veřejném životě. Následující kroky by mohly být užitečné při hledání trvalých řešení. Pomáhá lidem porozumět složitosti problémů a naučit se kriticky myslet. To může vést k větší schopnosti identifikovat a řešit pokrytectví a nezodpovědné chování. Zapojení občanů do demokratických procesů, včetně voleb a veřejného rozhodování, může vést ke spravedlivějšímu a transparentnějšímu fungování společnosti. 

Aktualizace a zlepšení právních systémů může posílit ochranu lidských práv a zajištění spravedlnosti pro všechny. Podpora hodnot jako jsou empatie, spravedlnost, a vzájemná úcta může vytvářet základ pro společnost, která je méně náchylná k pokrytectví a nezodpovědnému chování. Vytvoření prostředí, které odmítá a nenávidí pokrytectví a nespravedlnost, může pomoci změnit společenské normy a očekávání. Není to jednoduchý proces a vyžaduje to úsilí a angažovanost každého člena společnosti. Nicméně, úsilí o vytvoření více spravedlivé a zodpovědné společnosti stojí za to.