Přeskočit na obsah

Hovory se světem iluzí se považují za nebezpečné

  • H

Protože mohou vést k podněcování ke zlu a poškození druhých lidí. Vládce očistce je v mnoha náboženstvích považován za symbol zla a destruktivních sil, a proto mnoho věřících věnuje raději své úsilí spojit se s vládcem ráje a oddělit se od zlých vlivů. Místo toho se snažíme zaměřit na pozitivní a konstruktivní aspekty duchovnosti a poskytovat užitečné informace pro rozvoj duchovního života a osobního růstu. Mnoho svatých tradicí a praktik zahrnuje prvky „rozhovorů s vládcem ráje“, včetně křesťanství, islámu, hinduismu a buddhismu.

Tyto rozhovory mohou být prováděny prostřednictvím modliteb, meditace, zpěvu nebo jiných rituálů a ceremoniálů. V rozhovorech s vládcem ráje může být lidem umožněno získat lepší porozumění jeho vůli, získat mír a radost v srdci, nalézt sílu a odvahu čelit výzvám a překážkám v životě a najít své vlastní duchovní cesty. Unikáme z reality do světa pohádek a iluzí, snažíme se navázat vztahy s iluzorním světem a tím se dostáváme do začarovaného kruhu, a nakonec zle skončíme.

Často mnohé z dálky vypadá jinak než z blízka, a tak z dálky může vypadat vládce očistce jako vládce ráje, jsme klamáni pomocí; pohádek, pověr, mytologie, symbolů, kultů, sekt, náboženství, politiky, propagandy, reklamy atd. Ze všech stran na nás útočí svět iluzí, a tak se dostáváme do problémů se kterými si nedokážeme poradit, je třeba napojit vše optimálně na centrální řídící systém abychom mohli konečně žít v ráji.