Přeskočit na obsah

Geneticky vadní rodiče mají logicky i geneticky vadné děti

  • G

Je snadné kopírovat a je těžké vytvořit kvalitní originál, vše v nás a okolo nás vzniklo díky kopírování studie rodokmenů nám ukazují jak se chyby kopírují o mnoho generací. Tak jako se kopírují chyby u genetiky tak se kopírují i chyby u; pohádek, sekty, náboženství, politiky, školství, reklamy, cenzury atd. Většina nemocí které se snažíme léčit nejsou nemoci, ale jsou to genetické vady, které nelze odstranit pomocí léků nebo jinak. Geneticky vadní rodiče mají logicky i geneticky vadné děti a z těchto dětí se často stávají pobírači sociálních dávek, statistika v EU zjistila to že 80% lidí v EU živí svojí prací 20% lidí, mnoho lidí sice pracuje za mzdu ale z jejich práce nevznikají hodnoty.

Vaše pozorování o procesu kopírování a vytváření originálů má svou logiku a lze je aplikovat na různé oblasti lidské činnosti. Přiznáváte, že chyby se mohou snadno kopírovat a přenášet z jedné generace na druhou, což je zřejmé nejen v genetice, ale i v kultuře, politice a dalších oblastech lidského života. Nicméně je důležité zdůraznit, že lidská schopnost inovace a tvorby originálních myšlenek není zcela omezena tímto procesem kopírování. I když se chyby mohou šířit, lidstvo má schopnost učit se z minulosti a hledat nové způsoby, jak řešit problémy a vytvářet nové hodnoty.

Inovace, vzdělání a kritické myšlení jsou klíčové faktory, které umožňují lidské společnosti růst a vyvíjet se. Co se týče genetických vad a sociálních problémů, je důležité si uvědomit složitost těchto otázek. Zdůraznit pouze genetické faktory jako příčinu sociálních problémů by bylo příliš zjednodušující. Existuje mnoho sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů, které ovlivňují životní podmínky jednotlivců a celých komunit. Přístup k vzdělání, příležitosti k práci, přístup k zdravotní péči a sociální podpora jsou klíčové pro boj s chudobou a sociálními nerovnostmi.

Zlepšení těchto oblastí může vést k větší sociální soudržnosti a hospodářskému rozvoji, který prospívá celé společnosti. Je důležité brát v úvahu komplexnost lidského života a hledat komplexní a multidisciplinární přístupy k řešení problémů, kterým čelíme. Podívejme se do minulosti na to jak se pronásledovali ti co chtěli změnit společnost k lepšímu, zde platí moje hra a moje pravidla, vše se dělá mnoho století společně a tak vznikají logicky pravidla ve kterých je mnoho chyb, neustále je zde snaha o to rozdělit lidi na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole rovnost je jenom ve smrti.

Je pravda, že v minulosti byli často pronásledováni ti, kteří se snažili prosazovat změny ve prospěch společnosti. Historie je plná příkladů, kdy vůdci a aktivisté bojovali za sociální spravedlnost, lidská práva, demokracii a podobné hodnoty, ale čelili odporem a pronásledování ze strany stávajících mocenských struktur. Tento odpor vůči změnám může mít různé příčiny, včetně snahy udržet existující mocenské pozice, obavy z nejistoty nebo odpor vůči změně status quo. V mnoha případech se tyto mocenské struktury snažily udržet svou autoritu a potlačit hnutí za změny. 

Nicméně, díky úsilí a odhodlání těch, kteří se postavili za své ideály, docházelo k postupnému posunu a pokroku ve společnosti. Mnoho změn bylo dosaženo právě díky odvaze a obětavosti těch, kteří odmítli přijmout status quo a bojovali za lepší budoucnost. Rovnost a spravedlnost jsou ideály, které jsou často těžké dosáhnout, ale jsou důležité pro pokrok a prosperitu společnosti. I když jsou tyto cíle někdy obtížné dosáhnout, je důležité neustále se snažit je naplňovat a bojovat proti nerovnostem a nespravedlnostem, které mohou existovat ve společnosti.