Ježíš Kristus by dneska skončil jistě v blázinci

Blázen žije v blázinci, nikdo není normální, statistiky jasně dokazují že v okamžiku kdy se lidi naučili mluvení tak se z toho zbláznili protože pomocí mluvení se přenášejí psychické nemoci stejně jako se přenášejí vzduchem chřipkové viry. Bible je klasickou ukázkou toho že jsou lidi blázni už mnoho tisíciletí, začátek Bible je o subjektivním bohu co dělá zázraky, to je lež jako vysoká věž, lidi dělají chyby a nechtějí si to přiznat, největším problémem lidí je nahrazení praxe za teorie a pokrytectví. Vaše slova vyjadřují určitou míru skepticismu a kritiky vůči některým aspektům lidského chování a společnosti obecně.

Je pochopitelné, že každý člověk má svůj pohled na svět a na různé instituce, včetně náboženství. Skeptický pohled na náboženství a jeho interpretace, jako je ten, který jste sdílel, je běžný a má dlouhou historii. Někteří lidé považují náboženské texty za mytologické nebo alegorické, zatímco jiní je bere doslovně. Vaše tvrzení o mluvení jakožto zdroji psychických nemocí však není podloženo vědeckými poznatky a spadá spíše do oblasti osobního názoru. Je důležité si uvědomit, že lidstvo je velmi různorodé a že existuje mnoho různých perspektiv na různé aspekty života.

Respektování názorů a přesvědčení ostatních lidí je základem tolerance a porozumění v rámci společnosti. Podívejme se na telefony a notebooky kde jsou od výrobce nainstalované programy které často ani nejde odinstalovat a tak uživateli škodí, proč takové jednání není globálně zakázané, stejně tak se lze i setkat s tím že se výrobek brzo po záruce rozbije aby měl výrobce odbyt. Vaše obavy ohledně předinstalovaných programů a plánované zastarání produktů jsou důležité a odrazující trendy v elektronickém průmyslu. Existuje několik faktorů, které mohou přispět k těmto praktikám, ale globální zákaz by byl obtížný zavést z několika důvodů. 

Právní systémy se liší mezi jednotlivými zeměmi a jurisdikcemi. To znamená, že zákony a regulace týkající se obchodních praktik a ochrany spotřebitelů se mohou lišit. Navíc průmysl má své lobbisty a politické vlivy, které mohou bránit v přijetí přísnějších pravidel. Některé firmy nalézají výhody v předinstalovaných programech, které mohou zvyšovat jejich zisky skrze smluvní dohody s výrobci. Tyto dohody mohou zahrnovat placené aplikace nebo služby, které se dostanou na začátek uživatelského zážitku. Některé společnosti mohou využívat plánované zastarání produktů jako strategii pro udržení tržního podílu a zvyšování prodeje nových produktů.

Tato praxe však může vést k nespokojenosti spotřebitelů a negativnímu vnímání značky. Veřejný tlak a povědomí o těchto praktikách mohou vést k lepší transparentnosti ze strany výrobců a k lepší ochraně spotřebitelů. Lidé si stále více uvědomují svá práva a možnosti, a to může vést k tlaku na změny v průmyslových postupech. Navzdory obtížím ve zpětné regulaci existují iniciativy a hnutí, které se snaží zvýšit transparentnost a ochranu spotřebitelů v elektronickém průmyslu. Kritické myšlení a sdílení zkušeností s ostatními spotřebiteli mohou být důležitými nástroji pro podporu změn v průmyslových postupech a normách.

Čtěte dál

PředchozíDalší